Tilbud til børn, unge og familier

Tilbud til børn, unge og familier i Herning Kommune.

Herning Kommune har en række af tilbud til børn, unge og familier.
Fælles for alle tilbuddene er, at de er gratis. For nogle af tilbuddene gælder "først til mølle" princippet, mens andre tilbud kræver optagelse.
Du kan klikke og se mere om hver enkelt tilbud.

PREP

Parkurset PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. Kurset henvender sig til par med børn og unge mellem 0 - 17 år.

PREP er et voksenpædagogisk kursus, der kan styrke kommunikationen og forebygge konflikter. I får viden om, hvordan I kan møde udfordringer i fællesskab og inspiration til, hvordan I kan pleje forholdet.

På kurset bliver I trænet som par i at have samtaler, hvor begge bliver hørt og forstået.

Kurset foregår som holdundervisning og bliver suppleret af private samtaler parrene i mellem.

Kurset bliver afholdt på rådhuset i Herning. Kurset er på 4 gange af 3 timers varighed fra kl. 15.15 - 18.15. Kurset er gratis. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Oplæggene hænger sammen. Der bliver gennemført 4 kursusforløb om året.

Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Lisbeth Jefsen, tlf. 24781052 eller mail cbflj@herning.dk

 

Næste kursusforløb : 

Hold 1:

01.09.2021 kl. 15.15 - 18.15
08.09.2021 kl. 15.15 - 18.15
22.09.2021 kl. 15.15 - 18.15
06.10.2021 kl. 15.15 - 18.15

Hold 2:

13.10.2021 kl. 15.15 - 18.15
27.10.2021 kl. 15.15 - 18.15
10.11.2021 kl. 15.15 - 18.15
24.11.2021 kl. 15.15 - 18.15

Tilmelding:

Send sikker mail til Herning Kommune, att. Sundhedsplejerske Lisbeth Jefsen, Center for Børn og Forebyggelse.

Oplys jeres navne, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt begrundelse for deltagelse i kurset.

Sådan sender du en sikker besked:

Send sikker besked.


Hvis du er usikker på, hvad du skal i gang med efter folkeskolen, så kan du snakke med en UU-vejleder. Her kan du få inspiration og motivation til at komme i gang med noget godt.

Læs mere om muligheden for vejledning i Ungevejledningen - UU.


Gravide og børn under skolealderen

  • Hjemmebesøg i graviditeten
  • Kort barselsbesøg i hjemmet på 4.-5.-dagen efter barnets fødsel
  • Etableringsbesøg i hjemmet
  • 5 hjemmebesøg til dig/jer, der har fået første barn
  • 5 hjemmebesøg/konsultationer til dig/jer, der har mere end 1 barn
  • Ekstra hjemmebesøg/konsultationer, hvis sundhedsplejersken vurderer, der er brug for dette.

Børn, som går i skole

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler i 0., 4. og 7. klasse og udskolingsundersøgelse i 9. klasse.

I 5. klasse tilbyder vi pubertetsundervisning på klassen samt seksualundervisning i 8. klasse.


Navn på tilbud:  Åben anonym rådgivning
Beskrivelse: Åben anonym rådgivning
Målgruppe:  Familier med børn under 18 år
Pris:  Gratis
Deltagelse sker via:  Mød op i Åben anonym rådgivning

Læs mere om Åben Anonym rådgivning.

 

Navn på tilbud:   UngMod 24-7
Beskrivelse: Anonym rådgivning
Målgruppe:   Børn og unge mellem 12 og 25 år
Pris:   Gratis

Læs mere om UngMod 24-7.


Fra 12. august 2019 bliver alle Åbent Hus i Herning Kommune erstattet af sundhedsplejerskekonsultationer.

I kan bestille en tid ved jeres egen sundhedsplejerske ved at sende en SMS eller ringe til jeres sundhedsplejerske.


Sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder kommende forældre og nybagte forældre en samtale og screening for fødselsdepression i graviditeten, og når barnet er 2-3 måneder gammelt.  

Ved behov for støtte bliver I tilbudt ekstra indsats af sundhedsplejen eller henvisning til egen læge. Forældre med en fødselsdepression vil blive tilbudt et forældrekursus.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Center for Børn og Forebyggelse
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 96286305

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail