SSP

Hvad er SSP? Og hvad kan SSP tilbyde?

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

SSP har til formål at koordinere og facilitere samarbejde om den forebyggende indsats i kommunen.

I Herning koordinerer SSP- og forebyggelseskonsulenten arbejdet med SSP. SSP er organiseret under UngHerning - ungdomsskolen i Herning Kommune.

SSP har først og fremmest fokus på forebyggelse. Vi arbejder på at give børn og unge de bedst mulige rammer for et godt liv. SSP er et tværgående samarbejde - både fagligt og geografisk.

Der er SSP-vejledere på alle kommunens overbygningsskoler samt på Gullestrup skole.

Hvert skoledistrikt har en SSP-gruppe bestående af relevante lokale repræsentanter. SSP-grupperne "tager løbende temperaturen" på lokalområdet og iværksætter tiltag, der fremmer almen trivsel og beskyttelsesfaktorer i unges skole- og fritidsliv.

Kontaktpersoner - SSP

Skole

Kontakt

Mailadresse

Aulum Byskole

Lasse Sandgaard

absls@herning.dk

Brændgårdskolen

Søren Hummelmose

ysqn2q28@dblit.dk

Gjellerup Skole

Thue Eriksen

thue0133@dblit.dk

Gullestrup Skole

Hans Risager

gulhr@herning.dk

Haderup Skole

Thomas Madsen

thom451n@dblit.dk

Hammerum Skole

Begitte Hauge

begitte@godmail.dk

Herningsholmskolen

Thomas Langgaard Laursen

thom5134@dblit.dk

Kibæk Skole

Pia Majlund Petersen

piax6152@dblit.dk

Lind Skole

Ulrik Hyldgaard

ulrikhyldgaard@gmail.com

Lundgårdskolen

Mette Yding Olsen

lunmy@herning.dk

Sunds Skole

Jan Gandrup Christiansen

janx1420@dblit.dk

Skolen på Sønderager

Pia Fårbæk Jokumsen

sonpj@herning.dk

Sdr. Felding Skole

Henrik O. Jensen

henr0503@dblit.dk

Snejbjerg Skole

Josefine Reneé Brix

jose1038@dblit.dk

Snejbjerg Skole

Brian Rasmussen

snebr@herning.dk

Vestervangskolen

Henrik Kølbæk

henrikkolbak@gmail.com

Vildbjerg Skole

Brian M. Brandt

brianmbrandt@gmail.com

Vinding Skole

Anni Sørensen

anni2503@dblit.dk

SSP-konsulent

Anders Ørskov

ungao@herning.dk

 

 


Natteravnene er en forening af frivillige voksne, der i de sene aften- og nattetimer vandrer i gademiljøet - typisk fredage og lørdage, hvor de unge er i byen.

Hovedformålet er, at de ved deres blotte tilstedeværelse er med til at skabe tryghed samt dialog mellem primært unge og voksne. En af sidegevinsterne er, at hærværk, vold og anden kriminalitet i de områder, hvor de færdes, ofte viser en faldende tendens.

Natteravnene i Herning blev etableret den 30. oktober 2000 og havde primo maj 2011 tilknyttet 41 frivillige. Der er en afdeling af Natteravnene på Holtbjerg og i Gullestrup. Her vandrer de ikke på faste dage og tider, men efter behov.

Du kan læse mere på deres hjemmeside: http://www.natteravnene.dk/


Trygt Natteliv Trygt Natteliv er et tæt samarbejde mellem politi, kommune, restauratører, bevillingsnævn, taxa og Natteravne.

Formålet er af skabe trygge rammer for gæster og ansatte i nattelivet.

Målet er at:

  • Styrke sikkerheden i nattelivet
  • Mindske utryghed og uhensigtsmæssig adfærd
  • Reducere overdreven beruselse
  • Forebygge konflikter og vold
  • Forebygge salg og indtag af illegale rusmidler
  • Mindske antallet af rusmiddelrelaterede ulykker og skader
  • Sikre, at der ikke serveres alkohol for mindreårige

SPORTOLV er et samarbejde mellem idrætten og SSP i Herning Kommune.

2 gange om året arrangeres der et SPORTOLV arrangement, der finder sted i Sportscenter Holing på Holingknuden, lørdagen i tidsrummet 18.00 - 23.00.

Der vil som regel være ca. 30 aktiviteter - de fleste er sportsprægede aktiviteter.

SPORTOLV er for alle børn og unge fra og med 5. klasse.

SPORTOLV er alkoholfrit:

  • Der vil lejlighedsvis og ved mistanke blive foretaget alkoholtest.
  • Hvis alkoholtesten er positiv, vil der blive ringet hjem til forældrene.

Der er gratis garderobe ved arrangementerne.

Der er et stort antal ansvarlige voksne tilstede ved et SPORTOLV-arrangement, og blandt andet vil samaritter, Det opsøgende Team, og politiet også være til stede.

Arrangementerne støttes økonomisk af Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune, og derfor er deltagelse gratis.

Her er et link til deres hjemmeside:  http://sportolv.dk/

 


Det opsøgende team i Herning Kommune er en del af SSP-samarbejdet.

Teamet vil være på gaden på "skæve" tidspunkter, der hvor børn og unge samles - organiseret eller uorganiseret.

 Laila Jeppesen                  

Laila Jeppesen - socialrådgiver

Kent Hesel

Kent Hesel - virksomhedskonsulent

Søren Kjærsgaard

Søren Kjærsgaard - lærer

Allan Birkholm

Allan Birkholm - pædagog

 

Allan Vesterager

Allan Vesterager - pædagogisk assistent

 

Thomas Jacobsen - lærer

Torben Bach Kirkegård - lærer

 

Kontaktinfo:

UngHerning
Tlf. 96287654
E-mail: ung@herning.dk

 


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Anders Ørskov
SSP- og forebyggelses-konsulent
Tlf.: 96287654
Mobil: 30601296
Send e-mail til ungao@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.