Bliv aflaster eller støtteperson

Familier med et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan have brug for et pusterum. Overvejer du et af de job herunder, kan du kontakte os for mere information.

En aflaster er en person, der yder hjælp til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne. Formålet med aflastning er at aflaste familien til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når der er behov herfor. Aflastning finder sted i aflasterens hjem og vil ofte være med overnatning.


En timeaflaster er en person, der yder hjælp til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne. Formålet med timeaflastning er at aflaste familien til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når der er behov herfor. Timeaflastningen finder sted i barnets hjem eller med udgangspunkt i barnets hjem.


En kontaktperson er en person, der kan yde rådgivning, vejledning og støtte for barnet/den unge eller for hele familien over en begrænset støttefunktion i forhold til fx skolegang til en mere omfattende støttefunktion, hvor der ydes vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.

En fast kontaktperson er en person, der tildeles til at yde rådgivning, vejledning og støtte til et barn eller en ung med et særligt behov herfor. Foranstaltningen kan også tilbydes børn og unge, der er kriminalitetstruede eller har begået kriminalitet og imødekomme de behov for en fast voksenkontakt, som forældrene ikke vurderes at kunne opfylde fuldt ud.


En § 54-støtteperson er en neutral person, der yder støtte til en forældremyndighedsindehaver i forbindelse med at et barn/ung anbringes uden for hjemmet. 


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til bufae@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.