Sundhedsplejen

Er du gravid? Hvornår er der åbent hus hos Sundhedsplejen? Hvem er din sundhedsplejerske? Du finder svar på denne side.

Hvornår kommer din sundhedsplejerske?

Nyfødte og børn før skolealderen

Førstegangsfødende:

  • 1 graviditetsbesøg
  • 1 kort barselsbesøg 4. til 5. dag efter barnets fødsel
  • 5 besøg fra 0-8 måneders alderen
  • 1 besøg fra 15-18 måneders alderen

Flergangsfødende:

  • 1 graviditetsbesøg
  • 1 kort barselsbesøg 4. til 5. dag efter barnets fødsel
  • 3 besøg fra 0-2 måneders alderen

Børn, der går i skole

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler i 0. og 4. klasse samt udskolingsundersøgelse i 9. klasse.