Graviditet, fødsel og småbørn

Besøg af sundhedsplejerske, vejledning om amning og ernæring. Læs om tilbuddene her.

Sundhedsplejen i Herning kommune tilbyder besøg i graviditeten og frem til, at jeres barn er mellem 15-18 måneder. Er I førstegangsforældre, vil sundhedsplejerskens besøg foregå i jeres hjem. Har I flere børn vil nogle af besøgene foregå som konsultationer hos sundhedsplejersken.

I besøgene vejleder sundhedsplejersken bl.a. om amning, kost, spædbarnspleje, søvn, motorisk, psykisk- og social udvikling, forældrerollen og forældreansvar samt hverdagen med et lille barn.

Se følgende links til inspiration:

Pjecen "Sunde børn" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

En god start for dig og dit barn.

Patientvejledning - "Børn - leg på maven".

Små børns sikkerhed - pjece fra Sundhedsstyrelsen.

Under graviditeten har I mulighed for at få besøg af en sundhedsplejerske.

Under besøget taler vi b.la. sammen om:

 • Ønsker og drømme for jeres kommende barn og til forældreskabet
 • Jeres egen opvækst i forhold til forældreskabet
 • Fødselsdepression
 • Sundhedsplejens tilbud
 • Jeres forventninger og spørgsmål til det kommende barn. F.eks. spørgsmål om amning, flaske, søvn, udvikling og stimulation.

Ønsker I et graviditetsbesøg kan I blive henvist af jeres jordemoder. I er også velkomne til at ringe direkte til Sundhedsplejen og lave en aftale. Besøget ligger typisk i uge 28-32 graviditetsuge.

I barnets første to leveår tilbydes i seks besøg/konsultationer og et barselsbesøg på 4.-5. dagen.

Hvis I eller sundhedsplejersken vurderer, at der er behov for et ekstra besøg, er dette en mulighed. I er altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen, hvis I har behov for råd og vejledning.

Se kontaktinfo ude i højre side.

Du kan også kontakte din egen sundhedsplejerske via telefon eller via hjemmesiden:

Sundhedsvejen.dk.


Sundhedsplejersken vil i et af jeres første besøg spørge til, om I ønsker at deltage i et forældrenetværk. I netværket kan I møde andre mødre eller fædre med børn i samme alder. Her vil I kunne tale om, alt det der måtte ligge jer på sinde med en nyfødt.

Det er sundhedsplejersken der sammensætter netværket og inviterer til første møde. Dette sker via Sundhedsvejen:

Sundhedsvejen.dk.

Det er vigtigt, at din e-mail er korrekt registreret på Sundhedsvejen, så du får besked om ny post. 

Udover dette netværk, findes der også et netværk for fædre som går hjemme på barsel:

Far for livet - fars legestue i Herning.


Sundhedsplejen i Herning kommune arbejder ud fra sundhedsstyrelsen vejledning omkring amning. Derfor er ét af vores formål at sikre, at jeres barn får den mængde mælk, der passer til barnets behov i forhold til dets alder og udvikling.

Amningen skal fungere godt for både mor, barn og familien i øvrigt. Derfor støtter vi jer i, at få den amning, som I ønsker. I besøgene hjælper vi jer derfor med afklaring og ønsker til jeres barns amning/ernæring. Derudover giver vi råd og vejledning samt praktisk støtte i at lægge barnet til, tjekke sutteteknik m.m. Når jeres barn er parat til det, vejleder vi i overgangen fra mælk til anden mad:

Se mere i nedenstående links:

Mad til små - fra mælk til familiens mad.

Alt om kost.

Mad til børn.

Trivselsskema - sådan kan du se, at dit barn trives.

Skulle der opstå problemer eller bekymringer omkring jeres barns ernæring undervejs, tilbyder vi støtte og vejledning via besøg, konsultation eller pr. telefon.


Sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder kommende forældre og nybagte forældre en samtale og screening for fødselsdepression i graviditeten, og når barnet er 2-3 måneder gammelt.  

Ved behov for støtte, bliver I tilbudt ekstra indsats af Sundhedsplejen eller henvisning til egen læge. Forældre med en fødselsdepression kan få tilbudt et forældrekursus.


Sundhedsplejen i Herning kommune er vaccinationsambassadører. Se program for vaccination af børn i Danmark her:

Børnevaccinations-programmet i Danmark - pjece fra Sundhedsstyrelsen.


Hvis du eller dit barn brug for ekstra støtte, kan sundhedsplejersken være med til at formidle kontakten. Hvis dette sker, er det altid for at understøtte dit barns trivsel og udvikling bedst muligt.

Det tværfaglige samarbejde kan f.eks. være med psykologer, talehørelærere, socialrådgivere m.m.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter aftale med jer som forældre.


Marte Meo er en videobaseret vejledningsmetode, til jer som gerne vil støtte jeres barn i at trives bedre og udvikle sig sundt og godt. Metoden kan forbedre samspillet med jeres barn, samt sikre støtte til dets udvikling. Metoden kan f.eks. tages i anvendelse, hvis jeres barn græder meget, ikke vil spise eller sove, eller andre udfordringer. Metoden er meget konkret og løsningsorienteret, og tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos jer som forældre.

Henvises I til Marte Meo, skal I hjemmefilme 2x10 minutter sammen med barnet. Herefter analyserer Marte Meo terapeuten videoen og finder frem til følgende:

 • Hvad kan barnet allerede?
 • Hvad har barnet brug for at lære?
 • Hvad gør I allerede, som støtter barnets udvikling?
 • Hvad skal I gøre noget mere af - eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe jeres barn videre i sin udvikling?

Marte Meo terapeuten vil herefter give en tilbagemelding til jer, og I får et arbejdspunkt at øve jer på. Efter ca. 1 uge, skal I igen filme ca. 10 min.

Arbejdet fortsætter på denne måde, indtil vi sammen når det ønskede resultat.

Det er din sundhedsplejersker, der kan henvise dig til et Marte Meo forløb.


Forældrekurset Tryghedscirklen er udviklet til forældre, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen. Herunder at blive trænet i at være sammen med barnet i alle dets følelser, og fremme en god sund tilknytning mellem barn og forældre.

I kurset arbejdes der ud fra tryghedscirklen, som illustrerer, at et barn som udgangspunkt har to former for tilknytningsbehov. Det har brug for omsorgspersoner, der både kan støtte dets udforsker trang, samt fungere som tryg base.

Det er din sundhedsplejerske, der kan henvise dig til kurset:

Se kort over sundhedsplejersker.


PREP er et forskningsbaseret pædagogisk kursus, som ifølge studier reducerer risiko for skilsmisse. Kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. Kursusformen er dynamisk, så der veksles mellem undervisning og parsamtaler i enerum.

Personlige emner deles kun med din partner, og kurset vil derfor ikke indeholde gruppearbejde. I undervisningen indgår såvel videoklip, reflektionstid, samtale og træning af kommunikationen med partneren. Der tilbydes vejledning af undervisere hvis det efterspørges.

Der arbejdes med at udvikle

 • De gode sider i parforholdet
 • Kærlighedssprog og engagement i parforholdet
 • Tydelig kommunikation, hvor man lærer at lytte og håndtere forskellighed
 • Forventninger til hinanden
 • At håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde og der arbejdes på at skabe plads til venskab og glæde i parforholdet

Kurset bliver afholdt på rådhuset i Herning. Kurset er på 4 gange af 3 timers varighed fra kl. 15.15 - 18.15. Kurset er gratis. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Oplæggene hænger sammen. Der bliver gennemført 4 kursusforløb om året.

Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Lisbeth Jefsen, tlf. 24 78 10 52 eller mail cbflj@herning.dk

Næste kursusforløb : 

Hold 1:

25.08.2021 kl. 15.15 - 18.15
08.09.2021 kl. 15.15 - 18.15
22.09.2021 kl. 15.15 - 18.15
06.10.2021 kl. 15.15 - 18.15

Hold 2:

13.10.2021 kl. 15.15 - 18.15
27.10.2021 kl. 15.15 - 18.15
10.11.2021 kl. 15.15 - 18.15
24.11.2021 kl. 15.15 - 18.15

Tilmelding:

Send sikker mail til Herning Kommune, att. Sundhedsplejerske Lisbeth Jefsen, Center for Børn og Forebyggelse.

Oplys jeres navne, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt begrundelse for deltagelse i kurset.

Sådan sender du en sikker besked:

Send din besked sikkert.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20991688

Sundhedsplejens telefonvagt Region Midtjylland
Rådgivning uden for Sundhedsplejens telefontid
Telefontid:
Alle dage mellem 17.00-19.00
Tlf.: 70208018

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail