Sundhedsplejen

Hvem er jeres sundhedsplejerske? Hvornår kommer jeres sundhedsplejerske? I finder svar på denne side.

I kan få besøg af en sundhedsplejerske i graviditeten.

I kan blive henvist af jeres jordemoder, eller I kan ringe direkte til sundhedsplejen og lave en aftale.


Find kontaktinfo på jeres sundhedsplejerske. Er barnet under skolealderen, klik på kortet i det område, I bor. Går barnet i skole, klik på barnets skole.

Find jeres sundhedsplejerske


Gravide og børn under skolealderen

  • Hjemmebesøg i graviditeten
  • Kort barselsbesøg i hjemmet på 4.-5.-dagen efter barnets fødsel
  • Etableringsbesøg i hjemmet
  • 5 hjemmebesøg til dig/jer, der har fået første barn
  • 5 hjemmebesøg/konsultationer til dig/jer, der har mere end 1 barn
  • Ekstra hjemmebesøg/konsultationer, hvis sundhedsplejersken vurderer, der er brug for dette.

Børn, som går i skole

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler i 0., 4. og 7. klasse og udskolingsundersøgelse i 9. klasse.

I 5. klasse tilbyder vi pubertetsundervisning på klassen samt seksualundervisning i 8. klasse.


I gruppen kan du møde andre mødre med børn i samme alder. Din sundhedsplejerske sammensætter gruppen og inviterer til første møde via Sundhedsvejen.

Det er vigtigt, at din e-mail er korrekt registreret på Sundhedsvejen, så du får besked om ny post.  

Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppens møder.


Sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder kommende forældre og nybagte forældre en samtale og screening for fødselsdepression i graviditeten, og når barnet er 2-3 måneder gammelt.  

Ved behov for støtte bliver I tilbudt ekstra indsats af sundhedsplejen eller henvisning til egen læge. Forældre med en fødselsdepression vil blive tilbudt et forældrekursus.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20991688

Sundhedsplejens telefonvagt Region Midtjylland
Rådgivning uden for Sundhedsplejens telefontid
Telefontid:
Alle dage mellem 17.00-19.00
Tlf.: 70208018

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail