Skolebørn

Går jeres barn i skole? Her har vi samlet nyttig info om børn i skolealderen.

Når dit barn skal i skole

Har du spørgsmål om dit barns skolegang - så kig på siden med skole under "Skole og uddannelse":

Link til siden med skole.

Indskrivning til skolestart.

Skolebusser.

Skolernes ferieplaner.

Se et kort med placering af alle skoler i Herning Kommune.

Gratis tandpleje hos Børnetandlægerne

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos Børnetandlægerne.

Dit barn bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til.

Du kan læse mere på tandplejens hjemmeside.

Hvor finder jeg Sundhedsplejen?

Læs om sundhedsplejen på Sundhedsplejens hjemmeside.

I kan desuden se et kort over sundhedsplejersker i Herning Kommune.

Se kort over sundhedsplejersker.

Fra dagtilbud til skole og fritidstilbud

Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af informationer mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.
Barnets sidste år i børnehave:

August

Aktiviteter:
Evaluering af forårets samarbejde om overgang fra daginstitution til skole og planlægning af det kommende års samarbejde om overgange                   
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen og daginstitutionsleder, pædagogisk leder, 0. klasse-team, pædagoger fra daginstitutionen.

Aktiviteter:
Planlægning af det kommende års samarbejde om overgange
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen   
Deltagere:
Skoleleder, daginstitutionsleder, 0. klasse-team, pædagoger

September

Aktiviteter:
Daginstitutionen starter førskole-arbejdet i samarbejde med fritidstilbuddet og 0.klasseteamet
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen              
Deltager:
Pædagoger

Aktiviteter:
Møde (RCM) om specialpædagogisk indsats i daginstitutionen.
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsledelsen, pædagoger og relevante CBF-medarbejdere

Aktiviteter:
Forældresamtaler i daginstitutionen med børn i udsatte positioner
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Pædagoger og forældre, evt. CBF-medarbejder

Oktober - november

Aktiviteter:
Dialogvurdering           
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen        
Deltagere:
Pædagoger og forældre

Aktiviteter:
Forældresamtaler med alle børn i daginstitutionen                    
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Pædagoger og forældre            

November - december

Aktiviteter:
Forældremøde for kommende skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen              
Deltagere:
Forældre, daginstitutionspædagog, SFO-pædagog, 0.klasses team samt relevante virksomhedsledere 

Aktiviteter:
Forældresamtale om potentielle skoleudsættelsesansøgere
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen              
Deltagere:
Skoleledelsen, daginstitutionsledelsen, primær daginstitutionspædagog og forældre 

December

Aktiviteter:
Skoleindskrivning - daginstitutionen og skolen hjælper forældrene efter behov
Tovholder:
Forældre   
Deltagere:
Forældre 

Aktiviteter:
Indstilling til skolevisitationen
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsleder, pædagoger, CBF-medarbejdere og forældre

Januar - marts

Aktiviteter:
Ansøgning om skoleudsættelse ultimo marts
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsleder, pædagoger, CBF-medarbejdere, forældre

Marts

Aktiviteter:
Besked om de kommende 0.klasseelevers optag i skole
Tovholder:
Center for Børn og Læring        

Aktiviteter:
Svar på ansøgning til specialundervisning på skoleområdet
Tovholder:
Center for Børn og Forebyggelse

April

Aktiviteter:
Svar på ansøgning om skoleudsættelse                     
Tovholder:
Center for Børn og Læring        

Aktiviteter:
Opstart dino store gruppe
Tovholder:
daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Førskolegruppens pædagoger, børnehaveklasseleder, CBF-medarbejdere, forældre

April - maj

Aktiviteter:
Overblik over skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen   
Deltagere:
Skoleledelsen, 0.klasse-team, daginstitutionspædagoger, pædagogisk leder, SFO-personale, sprogkonsulent

Aktiviteter:
Overdragelsesmøder
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen, daginstitutionspædagoger, SFO-personale

Aktiviteter:
Planlægningen af skoleåret for 0. klasse
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
0. klasses-team, daginstitutionspædagoger, SFO-pædagoger

Aktiviteter:
Overdragelse mellem sprogvejledning og læsevejleder
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Sprogvejleder og læsevejleder

Maj - juni

Aktiviteter:
Skolen afholder aktiviteter for kommende skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen              
Deltagere:
0. klasses-team, SFO-pædagoger, daginstitution, forældre

Juni

Aktiviteter:
Skolen danner klasser/grupper
Tovholder:
Skoleledelsen

Aktiviteter:
Dialog mellem skoler og dagtilbud om gråzonebørn                   
Tovholder:
Dagtilbud
Deltagere:
Dagtilbud og skole

Barnets første år i skolen:

August

Aktiviteter: Fortsættelse af dino store gruppe
Tovholder: Skoleledelsen
Deltagere: Børnehaveklasseleder, pædagoger, forældre

August - september

Aktiviteter:
0. Klasseeleverne besøger deres gamle daginstitutioner
Tovholder:
0.klasseteamet             
Deltagere:
0.klasseteamet og daginstitutionerne 

Oktober

Aktiviteter:
Sprogvurdering af børnene i 0. Klasse
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
0. Klasse-team

Aktiviteter:
Møde mellem sprogkonsulent, daginstitution og skole
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen, 0. Klasse-team, sprogvejledere fra daginstitution, sprogkonsulent fra CBL