Skolebørn

Går jeres barn i skole? Her har vi samlet nyttig info om børn i skolealderen.

Fra dagtilbud til skole og fritidstilbud

Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af informationer mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.
Barnets sidste år i børnehave:

August

Aktiviteter:
Evaluering af forårets samarbejde om overgang fra daginstitution til skole og planlægning af det kommende års samarbejde om overgange                   
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen og daginstitutionsleder, pædagogisk leder, 0. klasse-team, pædagoger fra daginstitutionen.

Aktiviteter:
Planlægning af det kommende års samarbejde om overgange
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen   
Deltagere:
Skoleleder, daginstitutionsleder, 0. klasse-team, pædagoger

September

Aktiviteter:
Daginstitutionen starter førskole-arbejdet i samarbejde med fritidstilbuddet og 0.klasseteamet
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen              
Deltager:
Pædagoger

Aktiviteter:
Møde (RCM) om specialpædagogisk indsats i daginstitutionen.
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsledelsen, pædagoger og relevante CBF-medarbejdere

Aktiviteter:
Forældresamtaler i daginstitutionen med børn i udsatte positioner
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Pædagoger og forældre, evt. CBF-medarbejder

Oktober - november

Aktiviteter:
Dialogvurdering           
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen        
Deltagere:
Pædagoger og forældre

Aktiviteter:
Forældresamtaler med alle børn i daginstitutionen                    
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Pædagoger og forældre            

November - december

Aktiviteter:
Forældremøde for kommende skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen              
Deltagere:
Forældre, daginstitutionspædagog, SFO-pædagog, 0.klasses team samt relevante virksomhedsledere 

Aktiviteter:
Forældresamtale om potentielle skoleudsættelsesansøgere
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen              
Deltagere:
Skoleledelsen, daginstitutionsledelsen, primær daginstitutionspædagog og forældre 

December

Aktiviteter:
Skoleindskrivning - daginstitutionen og skolen hjælper forældrene efter behov
Tovholder:
Forældre   
Deltagere:
Forældre 

Aktiviteter:
Indstilling til skolevisitationen
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsleder, pædagoger, CBF-medarbejdere og forældre

Januar - marts

Aktiviteter:
Ansøgning om skoleudsættelse ultimo marts
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsleder, pædagoger, CBF-medarbejdere, forældre

Marts

Aktiviteter:
Besked om de kommende 0.klasseelevers optag i skole
Tovholder:
Center for Børn og Læring        

Aktiviteter:
Svar på ansøgning til specialundervisning på skoleområdet
Tovholder:
Center for Børn og Forebyggelse

April

Aktiviteter:
Svar på ansøgning om skoleudsættelse                     
Tovholder:
Center for Børn og Læring        

Aktiviteter:
Opstart dino store gruppe
Tovholder:
daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Førskolegruppens pædagoger, børnehaveklasseleder, CBF-medarbejdere, forældre

April - maj

Aktiviteter:
Overblik over skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen   
Deltagere:
Skoleledelsen, 0.klasse-team, daginstitutionspædagoger, pædagogisk leder, SFO-personale, sprogkonsulent

Aktiviteter:
Overdragelsesmøder
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen, daginstitutionspædagoger, SFO-personale

Aktiviteter:
Planlægningen af skoleåret for 0. klasse
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
0. klasses-team, daginstitutionspædagoger, SFO-pædagoger

Aktiviteter:
Overdragelse mellem sprogvejledning og læsevejleder
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Sprogvejleder og læsevejleder

Maj - juni

Aktiviteter:
Skolen afholder aktiviteter for kommende skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen              
Deltagere:
0. klasses-team, SFO-pædagoger, daginstitution, forældre

Juni

Aktiviteter:
Skolen danner klasser/grupper
Tovholder:
Skoleledelsen

Aktiviteter:
Dialog mellem skoler og dagtilbud om gråzonebørn                   
Tovholder:
Dagtilbud
Deltagere:
Dagtilbud og skole

Barnets første år i skolen:

August

Aktiviteter: Fortsættelse af dino store gruppe
Tovholder: Skoleledelsen
Deltagere: Børnehaveklasseleder, pædagoger, forældre

August - september

Aktiviteter:
0. Klasseeleverne besøger deres gamle daginstitutioner
Tovholder:
0.klasseteamet             
Deltagere:
0.klasseteamet og daginstitutionerne 

Oktober

Aktiviteter:
Sprogvurdering af børnene i 0. Klasse
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
0. Klasse-team

Aktiviteter:
Møde mellem sprogkonsulent, daginstitution og skole
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen, 0. Klasse-team, sprogvejledere fra daginstitution, sprogkonsulent fra CBL