Skolebørn

Går jeres barn i skole? Her har vi samlet nyttig info om børn i skolealderen.

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos Børnetandlægerne.

Dit barn bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til.

Du kan læse mere på tandplejens hjemmeside.


Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af informationer mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.

August

Aktiviteter: EVALUERING AF FORÅRETS SAMARBEJDE OM OVERGANG FRA DAGINSTITUTION TIL SKOLE OG PLANLÆGNING AF DET KOMMENDE ÅRS SAMARBEJDE OM OVERGANGE                   

Tovholder: SKOLELEDELSEN

Deltager: SKOLELEDELSEN OG DAGINSTITUTIONSLEDELSEN 

Aktiviteter: AFSLUTTENDE SESSIONER AF HERNINGMODEL-OVERGANG GENNEMFØRES 10 UGER IND I SKOLEN FOR DE NYE 0. KLASSEELEVER

Tovholder: SKOLELEDELSEN/DAGINSTITUTIONSLEDELSEN   

Deltager: 0.KLASSELÆRER OG DAGINSTITUTIONSPÆDAGOGER OG TIL DELS FORÆLDRE 

Aktiviteter: SKOLE OG DAGTILBUD AFGIVER ØNSKE OM DELTAGELSE I HERNINGMODEL-OVERGANG                     

Tovholder: SKOLELEDELSEN/DAGINSTITUTIONSLEDELSEN   

Deltager: SKOLELEDELSEN OG DAGINSTITUTIONSLEDELSEN SENDER MAIL TIL DET PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSTEAM I CBF: PAEDAGOGISKUDVIKLINGERNING.DK. 

August - september

Aktiviteter: 0. KLASSEELEVERNE BESØGER DERES GAMLE DAGINSTITUTIONER

Tovholder: 0.KLASSETEAMET             

Deltager: 0.KLASSETEAMET OG DAGINSTITUTIONERNE 

September

Aktiviteter: DAGINSTITUTIONEN STARTER FØRSKOLE-ARBEJDET I SAMARBEJDE MED FRITIDSTILBUDDET OG 0.KLASSETEAMET

Tovholder: DAGINSTITUTIONSLEDELSEN              

Deltager: FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER OG 0.KLASSETEAMET 

Oktober - november

Aktiviteter: SPROGVURDERING AF 0.KLASSELEVERNE           

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Aktiviteter: 0.KLASSELÆRERNE 

Aktiviteter: MØDE MELLEM DAGINSTITUTION, SKOLE OG ØVRIGE RELEVANTE DELTAGERE HVOR 5 OG 6 ÅRS SPROGVURDERINGERNE DRØFTES                    

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Aktiviteter: DAGINSTITUTIONSPÆDAGOGER OG EVT. DAGINSTITUTIONSLEDELSE, 0.KLASSETEAMET, LÆSEVEJLEDER OG EVT. SKOLELEDELSE. DERUDOVER ENTEN: SPROGKONSULENT, TALEHØREKONSULENT ELLER LÆSEKONSULENT - ALT AFHÆNGIG AF SPROGVURDERINGERNES RESULTATER 

Aktiviteter: EVT. OVERDRAGELSESMØDE VEDR. BØRN I, ELLER I RISIKO FOR AT VÆRE I, UDSATTE POSITIONER - MED HENBLIK PÅ AT BESLUTTE STØTTEORDNING

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDELSEN OG RELEVANT CBF-MEDARBEJDER 

NOVEMBER - DECEMBER

Aktiviteter: FORÆLDREMØDE FOR KOMMENDE 0. KLASSELEVER

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: FORÆLDRE, FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER OG 0. KLASSETEAM 

Aktiviteter: FORÆLDRESAMTALE OM POTENTIELLE SKOLEUDSÆTTELSESANSØGERE

Tovholder: DAGINSTITUTIONSLEDELSEN              

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDELSEN, PRIMÆR DAGINSTITUTIONS-PÆDAGOG OG FORÆLDRE 

December

Aktiviteter: SKOLEINDSKRIVNING - DAGINSTITUTIONEN OG SKOLEN HJÆLPER FORÆLDRENE EFTER BEHOV

Tovholder: FORÆLDRE   

Deltager: FORÆLDRE 

Marts

Aktiviteter: BESKED OM DE KOMMENDE 0.KLASSEELEVERS OPTAG I SKOLE

Tovholder: CENTER FOR BØRN OG LÆRING        

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDEL-SEN OG FORÆLDRENE FÅR BESKED 

Aktiviteter: SVAR PÅ ANSØGNING TIL SPECIALUNDERVISNING PÅ SKOLEOMRÅDET

Tovholder: CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE - VISITATIONSUDVALGET

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDEL-SEN OG FORÆLDRENE FÅR BESKED 

April

SVAR PÅ ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE                     

Tovholder: CENTER FOR BØRN OG LÆRING        

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDEL-SEN OG FORÆLDRENE FÅR BESKED

April - maj 

Aktiviteter: DE KOMMENDE 0. KLASSEELEVER STARTER HERNINGMODEL-OVERGANG

Tovholder: DAGINSTITUTIONSLEDELSEN/SKOLELEDELSEN   

Deltager: FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER, 0.KLASSETEAMET OG CBF-MEDARBEJDERE

Maj - juni

Aktiviteter: SKOLEN AFHOLDER AKTIVITETER FOR KOMMENDE 0. KLASSELEVER I SAMARBEJDE MED DAGTILBUDDET OG FRITIDSTILBUDDET    

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER, 0.KLASSETEAMET OG FORÆLDRE 

Aktiviteter: 0.KLASSETEAMET DANNER OVERBLIK OVER DE KOMMENDE 0. KLASSEELEVER OG ALLE RELEVANTE OPLYSNINGER, SOM DAGINSTITUTIONEN, SPROG-KONSULENTER MFL. HAR REGISTRERET, I HJERNEN & HJERTET.               

Tovholder: 0.KLASSETEAMET             

Deltager: 0. KLASSETEAMET

Aktiviteter: SKOLEN DANNER KLASSER/GRUPPER                   

Tovholder: SKOLELEDELSEN

Deltager: DAGINSTITUTIONSPÆDAGOGER OG SKOLELEDELSEN

 Aktiviteter: OVERDRAGELSESMØDE VEDR. DE KOMMENDE 0. KLASSER

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: SKOLELEDELSEN, 0. KLASSETEAMET, DAGINSTITUTIONSLEDELSEN, FØRSKOLE GRUPPENS PERSONALE OG EVT. CBF-MEDARBEJDERE.