Særligt tilskud til efterskole

Her ser I, hvad der skal til for at få tilskud til efterskole.

Center for Børn og Forebyggelse kan efter en konkret vurdering yde hjælp til dækning af jeres udgifter ved jeres barns ophold på efterskole.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at I kan modtage økonomisk støtte til efterskoleopholdet.

Det er en betingelse, at I ikke selv har midler til at afholde udgiften.
Center for Børn og Forebyggelse foretager en vurdering af jeres økonomi på baggrund af dokumentation for jeres indtægter og udgifter. Det afgørende i denne vurdering er, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance. 

Center for Børn og Forebyggelse skal endvidere vurdere, om jeres barn har et særligt behov for støtte. Der skal være tale om et individuelt behov, og at behovet skal relatere sig til de foranstaltninger, der er nævnt i serviceloven § 52, stk. 3. Jeres barn har ikke et behov for særlig støtte efter serviceloven, hvis det alene har faglige vanskeligheder, jf. Ankestyrelsens principafgørelse SM O-26-99.

Derudover skal Center for Børn og Forebyggelse enten vurdere:

  • at det er af væsentlig betydning for jeres barns særlige behov for støtte, at det kommer på efterskole, og at efterskoleopholdet vil kunne erstatte en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning, for eksempel en anbringelse uden for hjemmet eller
  • at det er af væsentlig betydning for jeres barns særlige behov for støtte, at det kommer på efterskole, og at efterskoleopholdet gives i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, for eksempel, hvis I allerede modtager en foranstaltning, f.eks. i form af familiebehandling og efterskoleopholdet gives i forbindelse med familiebehandlingsforløbet.
Dekorativt billede

Kontaktinfo

Center for Børn og Forebyggelse
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 96286305

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail