Sårbare børn og unge

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen. Her på siden har vi samlet de tilbud, som Herning Kommune har.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Klage over tvangsanbringelse besluttet af børn- og ungeudvalget

Forældremyndighedens indehaver og et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, kan klage over børn og unge-udvalgets afgørelse om tvangsanbringelse til Ankestyrelsen.

Indhold hentet fra borger.dk