Særlige behov i skolen?

Hvis dit barn har særlige behov i skolen, så kan du læse om, hvilke muligheder der er for hjælp.

Nogle elever har særlige behov, der gør, at eleven har brug for hele eller dele af sin skolegang i et miljø, hvor der er ekstra støtte.

Det kan ske ved at visitere eleven til specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Det kan hjælpe eleverne med at blive så dygtige, de kan.

Elever, der har behov for støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentligt, skal have støtte inden for den almindelige undervisning.

Først når eleven har behov for støtte i mere end ni ugentlige undervisningstimer, åbner det op for visitation til specialpædagogisk bistand.

Den specialpædagogiske bistand kan vi organisere på flere forskellige måder:

  • Støtte i klassen
  • Støtte i klassen og særlig undervisning uden for undervisningstiden
  • Særlig støtte i klassen og særlig undervisning parallelt med undervisningen
  • Undervisning både i specialundervisningstilbud og almindelig klasse
  • Undervisning i et specialundervisningstilbud.

Det er skolens ledelse, der afgør omfang og indhold af støtten til eleven.

PPR rådgiver om, hvordan vi bedst hælper eleven.

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
Tlf.: 21544947
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.