PPR

Hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vejleder vi skoler, institutioner og forældre med det formål at støtte børn bedst muligt.

PPR er en rådgivningsenhed, hvor vi arbejder med børn og unge fra 0-18 år.

Vi giver faglig vejledning om pædagogiske og psykologiske problemstillinger til daginstitutioner, skoler, forældre og børn.

Vi rådgiver og vejleder først og fremmest med henblik på, at børn og unge kan blive ved med at være en del af fællesskabet i det nære miljø, de kender.

Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel?

Eller er en lærer eller pædagog fra dit barns skole eller daginstitution bekymret?

Om PPR bliver inddraget afhænger altid af den konkrete sag, men typisk kan det være udfordringer som:

  • Sociale vanskeligheder for eksempel at barnet har svært ved at forstå andres signaler og grænser
  • Følelsesmæssige vanskeligheder for eksempel at barnet ofte er ked af det eller angst
  • Generel forsinket udvikling og problematikker om modenhed
  • Udfordringer i familien for ekstempel problematikker om samvær og opdragelse
  • Vanskeligheder ved at koncentrere sig
  • Udfordringer i familien for eksempel problematikker om samvær eller opdragelse
  • Vanskeligheder med udtale eller stammen
  • Vanskeligheder ved at lære ord og udvikle sprog
  • Hørenedsættelse
  • Sansemotoriske vanskeligheder i betydelig grad og vanskeligheder ved at udføre almindelige daglige aktiviteter.

Alle kan som udgangspunkt henvende sig til PPR, men vi anbefaler, at en henvendelse går igennem det fagpersonale, der dagligt har kontakt til dit barn.

Forældre til små børn

Hvis dit barn går i dagpleje, vuggestue eller børnehave, og du mener, der er brug for hjælp fra PPR, bør du tale med personalet.

De kan i samarbejde med dig indkalde til et møde.

Forældre til skolebørn

Hvis dit barn går i skole, bør du kontakte klasselæreren, som i samråd med dig og skolens ledelse kan kontakte PPR.

Du kan som forælder også selv tage kontakt til PPR, men vi anbefaler, at det sker sammen med dit barns skole eller institution. På den måde kan vi være sammen om at vurdere barnets situation. Og vi kan tale sammen om, hvordan de vigtige voksne omkring dit barn bedst støtter dit barn.


Nogle elever har særlige behov, der gør, at eleven har brug for hele eller dele af sin skolegang i et miljø, hvor der er ekstra støtte.

Du kan læse mere om det her:

Har dit barn særlige behov i skolen?

Hvordan visiteres mit barn til specialundervisning.


Børne- og Ungepolitikken i Herning Kommune bygger på vores børne- og ungesyn "Her skaber vi venskaber". Den gælder for alle børn. Både børn med og uden særlige behov. Alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i samfundet og i fællesskaber. Det er en vigtig værdi for os, og noget vi hver dag har med os i vores arbejde.

Du kan læse hele politikken via dette link:

Børne- og Ungepolitikken i Herning Kommune.


PPR består af en række forskellige fagligheder. Fælles for os alle er, at vi har en særlig viden om børns generelle udvikling og de specifikke udfordringer børn kan have i forhold til læring og trivsel.

Vi arbejder alle tæt sammen, for bedst muligt at kunne hjælpe børn, forældre, skoler og dagtilbud.

PPR består af:

Psykologer

Vores psykologer hjælper blandt andre børn og unge, der har det svært med indlæring, trivsel og adfærd. De rådgiver og vejleder de voksne omkring barnet, så barnet får den støtte i hverdagen, der er behov for. Psykologerne rådgiver og vejleder med henblik på, at barnet kan blive i det miljø og fællesskab, som det kender.

Talelærere

Vores talelærere hjælper med at styrke barnets sprog og evne til at kommunikere. Det gøres blandt andet ved at give forældre og pædagogisk personale nogle redskaber, så de bedst muligt kan hjælpe barnets sproglige udvikling på vej. Det sker ofte gennem vejledning i enkeltsager.

Pædagogiske-, skole-, og specialpædagogiske konsulenter

Vores konsulenter er oprindeligt uddannet lærere og pædagoger. De hjælper med at skabe nogle læringsmiljøer ude i skoler og daginstitutioner, hvor alle børn kan deltage, lære noget og udvikle sig. Dette gøres via rådgivning og sparring til særligt daginstitutioner og skoler. Derudover arbejder nogle af konsulenterne med de specialiserede skole- og dagtilbud og visitationen til dette.

Ergoterapeut

Vores ergoterapeuter hjælper med at tilpasse omgivelser og aktiviteter, så barnet har mulighed for at deltage i vigtige daglige aktiviteter. Gennem vejledning og sparring med barnets nære voksne, bidrager ergoterapeuten til at skabe miljøer, hvor alle børn har mulighed for at udvikle sig.

Forebyggende socialrådgiver

Vores forebyggende socialrådgiver arbejder med skolefravær og mistrivsel. Vi giver råd og vejledning til både børn, forældre, lærere og skoleledelsen.

Børne- og ungepsykologer

Vores børne- og ungepsykologer laver individuel terapi til børn og unge. Det er særligt for børn og unge, der blandt andet har tilknytningsvanskeligheder eller traumer. Derudover kan det handle om depression, angst, lavt selvværd, selvskade og sorg. Arbejdet er med til at understøtte, at barnet/den unge har mulighed for at være en del af de fællesskaber, som barnet møder i sin hverdag for eksempel skole, klub, fritidsinteresser, venner og familie.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
CBF - Rådhuset (1012913)
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Her skaber vi venskaber

Børne- og Ungepolitikken bygger på vores børne- og ungesyn "Her skaber vi venskaber". Den gælder for alle børn. Alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i samfundet og i fællesskaber.

Dekorativt billedeBørne- og Ungepolitik