Fritidspas for børn og unge

Vi tilbyder fritidspas til børn og unge mellem 6-18 år. Fritidspas er økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

I Herning hjælper vi børn og unge i gang med et aktivt fritidsliv gennem fritidspasordningen. 

Fritidspas er blandt andet et samarbejde mellem Herning Kommune og kommunens grundskoler. Lærere eller andre professionelle voksne kan søge fritidspas. Anvend det digitale ansøgningsskema, som du finder i den grønne selvbetjeningsboks. 

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til børn, hvor barnet ikke vil kunne indgå i en aktivitet på lige fod med andre børn i aktiviteten.

Der gives som udgangspunkt heller ikke støtte til aktiviteter, der ligger uden for kommunen.

Du kan nedenfor orientere dig om de forskellige muligheder i fritidspas.

Læs mere om fritidspasset

Målgruppen er børn mellen 6 og 18 år som er fritidsinaktive, og har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. 

Fritidspas er en midlertidig hjælp. Det er målet, at barnet efter endt støtte kan fortsætte i aktiviteten på anden vis.

Fritidspasset ydes i tilfælde hvor: 

- Barnet er socialt isoleret.

- Barnet lider af overvægt.

- Familiens økonomi er en hindring.

- Familien ikke prioriterer barnets fritidsaktivitet.

- Øvrige forhold som har til konsekvens, at barnet er fritidsinaktivt. 

Bemærk at der kun ydes fritidspas til et barn, der ikke i forvejen går til en betalt fritidsaktivitet. 


Formålet med fritidspas er at understøtte barnets fysiske og mentale sundhed.

Barnet kan modtage støtte for op til 1.500 kr. i alt, hvilket dækker over kontingent betaling og udstyr. 

Der ydes støtte til foreningsaktiviteter, hvor barnet indgår i samvær med andre børn og unge. 

Der gives som udgangspunkt IKKE støtte til: 

- Kommercielle tilbud (for eksempel private fitnesscentre og danseskoler) 

- Ridning

- Ishockey

- Instrumental musikundervisning

- Aktiviteter hvor prisen overstiger den maksimale støtte


Alle professionelle voksne med relation til barnet kan søge om fritidspas.

- Lærere

- Pædagoger

- Socialrådgivere

- Sundhedsplejersker

- Familierådgivere og -guider

Ved at sende en ansøgning binder du dig til at være kontaktperson for barnet. Dette indebærer, at playmakerne må kontakte dig omkring opstart og status på barnet.

Det forventes desuden, at du følger op på, om barnet er kommet godt i gang. Playmakerne skal kontaktes, hvis du får information om, at barnet falder fra.

 


1. Den professionelle voksne udfylder det digitale ansøgningsskema og underskriver med sit private Nem-ID, som udgør det for en underskrift. Alternativt kan skolens/institutionens erhvervs Nem-ID benyttes. 

Udfyld alle oplysninger i ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på at lave en detaljeret beskrivelse af barnets behov, da det er denne der afgør, hvorvidt barnet kan få støtte. 

Vælg om du har modtaget mundtligt samtykke eller om forældrene selv skal give skriftligt samtykke. 

2.  Du vil herefter modtage svar hurtigst muligt. Hvis barnet godkendes, vil du i svaret få information omkring barnets opstart. Barnet vil typisk få to-tre prøvegange.

3. Du informerer barnet og forældre/værge om opstart. Du følger desuden op på, om barnet vil fortsætte efter sine første prøvegange og informerer Fritidspas vejlederne herom.

4. Fritidspas vejlederne håndterer kontingentbetalingen direkte med foreningen.

5. Du vil i løbet af året blive kontaktet for at høre, hvordan det går med barnet. Det er vigtigt for os at vide, hvilken betydning aktiviteten har haft for barnet. Hvis barnet skulle falde fra undervejs, forventes det at du selv kontakter fritidspas vejlederne.

 


I løbet af forår og sommer 2016 har vi indsamlet brugt men godt udstyr fra hallerne i Herning Kommune. Derudover modtager vi ofte sponsoreret udstyr i forbindelse med større sportevents i byen. 

Vi ligger inde med blandt andet drikkedunke, tasker, sportstøj, træningssko, fodboldstøvler osv. 

I tilfælde hvor barnet ikke kan få det nødvendige udstyr brugt eller sponsoreret, købes udstyret nyt - dog maksimalt for 500 kr., og kun i tilfælde hvor kontingentbeløbet ikke overstiger 1.000 kr. for et år. 


Hvad er en fritidsven?

I samarbejde med Red Barnet kan et barn, der kan få et fritidspas, få en fritidsven gennem projektet Plads til Alle. 

En fritidsven hjælper barnet med at pakke taske og følger barnet til og fra sin fritidsaktivitet. 

En fritidsven vil hjælpe barnet efter behov, men dog maksimalt i 6 måneder. Fritidsvennens formål er at lære barnet selv at pakke taske og at tage til og fra sin fritidsaktivitet. 

Fritidsvennen stopper så snart det vurderes, at barnet kan fortsætte i aktiviteten på egen hånd. 

Hvad er en mentor?

I samarbejde med Ungdommens Røde Kors tilbydes en mentor til børn mellem 11-18 år. 

I mentorordningen matches barnet med en frivillig mentor. Mentor og barn mødes cirka 4 gange om måneden i barnets lokalområde. Mentorforløbet tilpasses barnets behov - for eksempel lektiehjælp, aktiviteter i fritiden eller socialt samvær. Formålet med mentoren er at give barnet en rollemodel og støtte i hverdagslivet.

Mentorforløbet varer i minimum et år.

Under fritidspasordningen tilbydes en mentor til de børn, der vurderes at have brug for en ekstra støtte i forhold til en aktiv fritid.

Du kan læse mere om mentorprojektet på Ungdommens Røde Kors' hjemmeside.


Et barn får selv lov at bestemme hvor han eller hun vil starte i en fritidsaktivitet. I nogle tilfælde kan det dog være en god idé at guide barnet.

Nogle aktiviteter har vist sig velegnet til børn med fritidspas. 

 

Atletik

Individuel sport, der giver mulighed for at dyrke flere forskellige discipliner og derved tage udgangspunkt i den enkelte deltagers niveau.

Badminton

Deltagerne spiller på hver deres banehalvdel, der tydeligt er markeret med streger. Det gør sporten nemmere at overskue for barnet. Badminton er ikke velegnet til børn med motoriske vanskeligheder.

Svømning

Individuel sport, der stadig giver mulighed for at involvere barnet eller den unge i et fællesskab.

(Bue)skydning

Individuel sport, der kræver koncentration og har vist sig velegnet til børn med fx ADHD, da disciplinen giver ro og struktur.

Kampsport

Karakteriseret ved klare regler, disciplin og rutiner, der har vist sig at have en positiv indflydelse på børn med fx ADHD eller andre former for koncentrationsbesvær.

Parkour

Har vist sig særdeles velegnet til børn og unge med særlige behov. Giver mulighed for at stille fælles opgaver, men med frihed i udførelsen. Kan dyrkes hvor som helst.

Gymnastik

Individuel sport, hvor bl.a. brugen af redskaber kan være med til at strukturere undervisningen.

Friluftsliv/spejderliv

Nogle børn og unge med særlige behov har det svært med at være indendørs i fx en hal. Aktiviteter i naturen giver plads til denne gruppe børn, ligesom friluftsliv har vist sig at være en velegnet aktivitet til at involvere hele familien sammen med barnet.

 

Oplysningerne er hentet i socialstyrelsens rapport ved navn Udbredelse af erfaringer med fritidspas. 


Kontaktinfo

Majken Agerbo Skræddergaard
Playmaker
Tlf.: 60224922
Mobil: 60224922
Send e-mail til bekms@herning.dk

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.