Børns tale og sprog

Her kan du læse om, hvordan du kan komme i kontakt med en talelærer, hvis du er bekymret for dit barns sprog.

Børn, der har svært ved at tale og ikke kan forklare, hvad de har brug for, kan hurtigt få det svært. Det er for eksempel svært at få legekammerater, hvis man ikke forstår, hvad hinanden siger.

Hvis dit barn er i dagpleje eller vuggestue, bør du tale med personalet om din bekymring. De kan hjælpe med at kontakte en talelærer. Vær opmærksom på, om dit barn reagerer på lyd. Hvis det ikke gør, så få undersøgt hørelsen.


Et barn har alle talelyde på plads, når det er ca. 4 år. Hvis dit barn går i børnehave, kan du og institutionens personale indkalde en talelærer til et møde, hvor vi drøfter jeres bekymring.


Går dit barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave, bør du tale med personalet. Går dit barn i skole, bør du kontakte klasselærer. Sammen med dig kontakter personalet talelærer for et møde. På mødet drøfter vi din bekymring, deler viden om stammen og aftaler, hvad der nu skal ske. 


Hvis dit barn har stemmeproblemer, skal du først søge halslæge. Når du har papirer fra halslægen, kan du i samarbejde med børnehaven eller skolen indkalde talelæreren til at deltage i et møde i institutionen eller skolen.


Dit barn bliver livslangt fulgt på Ganespalteafdelingen på sygehuset. Hvis der er brug for en talelærer til dit barn, bliver kommunen kontaktet af Ganespalteafdelingen og vi vil indgå et samarbejde om det videre forløb.


Høreklinikken på sygehuset sender automatisk hørepapirer til kommunen, hvis du giver tilladelse til det. Når hørelæreren har modtaget notatet, vil du blive kontaktet, og vi vil aftale det videre forløb.


Når vi laver en vurdering af et barns sprog og lægger en plan for, hvordan der skal sættes ind, er det altid for at hjælpe barnet.

Børn, der har svært ved at tale og ikke kan forklare, hvad de har brug for, kan hurtigt få det svært. Det er for eksempel svært at få legekammerater, hvis man ikke forstår, hvad hinanden siger.

Det er også derfor, at det ikke er frivilligt, om du som forælder vil give lov til, at barnets sprog bliver vurderet. Det er noget, du har pligt til, lige som du har pligt til at deltage i det arbejde, der skal gøres, for at hjælpe barnet med at få et bedre sprog.

Er du bekymret for dit barns trivsel eller sproglige udvikling? Så må du gerne selv bede om, at dit barn bliver sprogvurderet. Det gør du i dit barns dagtilbud.

Hvis du ikke lader dit barn sprogvurdere, bliver du trukket i børneydelsen.

Læs mere om sprogvurdering hos Undervisningsministeriet.

Sproglig støtte til to-sprogede

Hvis dit barn er to-sproget, støtter vi det med en målrettet sprogindsats i daginstitutionen, hvis vi vurderer, at der er behov for det.

Børn udenfor dagtilbud

Går dit barn ikke i en daginstitution, bliver du kontaktet med henblik på at lave en aftale om vurdering af behovet for sprogstøtte.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Karen Marie Gaardsvig
Teamleder
Tlf.: 96282828
Mobil: 22780154
Send e-mail til karen.marie.gaardsvig@herning.dk

Bente Buchwald Jakobsen
Talehørelærer
Mobil: 51290045
Send e-mail til cbfbb@herning.dk

Elin Håhr Jepsen
Talehørelærer
Tlf.: 96286607
Mobil: 20674147
Send e-mail til cbfeh@herning.dk

Eva Almtoft
Talelærer
Tlf.: 96286635
Mobil: 21624476
Send e-mail til cbfea@herning.dk

Jane Mikkelsen
Talelærer, sydvest
Tlf.: 40105893
Mobil: 40105893
Send e-mail til cbfji@herning.dk

Knud Kuhlmann
Talelærer
Mobil: 20184339
Send e-mail til cbfkk@herning.dk

Lars Jensen
Talelærer
Mobil: 20910655
Send e-mail til lars.jensen@herning.dk

Rikke Juul Andresen
Talehørelærer
Mobil: 29448713
Send e-mail til cbfra@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.