Børn og psyke

Her kan du se, hvordan du kontakter en psykolog i Center for Børn og Forebyggelse.

Hvis dit barn går i dagpleje, vuggestue eller børnehave, og du mener, der er brug for hjælp fra en psykolog, bør du tale med personalet.

De kan i samarbejde med dig indkalde til et Fælles Forum møde, hvor psykologen kan deltage.

Skolebørn

Hvis dit barn går i skole, bør du kontakte klasselæreren, som i samråd med dig kan kontakte psykologen.

Du kan som forælder også selv tage kontakt, men vi anbefaler, at det sker sammen med dit barns skole eller institution. På den måde kan vi være sammen om at vurdere barnets situation. Og vi kan tale sammen om, hvordan de vigtige voksne omkring dit barn bedst støtter dit barn.

Hvordan hjælper vi?

Psykologerne hjælper blandt andet børn og unge, der har det svært med indlæring, trivsel og adfærd.

De rådgiver og vejleder de voksne omkring barnet. Formålet er at støtte barnet.

De rådgiver og vejleder først og fremmest med henblik på, at børn og unge så kan blive ved med at være en del af fællesskabet i det nære miljø, de kender.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
CBF - Rådhuset (1012913)
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.