Systematisk fokus på barnets progression

Projektet skal gennem en 4-årig periode (2019-2022) – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og et antal kommuner – udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression.

Projektet skal resultere i et samlet materiale, der formidler og sætter retning for, hvordan kommunerne kan arbejde målrettet med at skabe de bedst mulige betingelser for at understøtte barnets udvikling og trivsel.

Der bevilliges ikke økonomisk tilskud til partnerskabskommunernes aktiviteter i projektet, men der ydes udviklings- og implementeringsstøtte.

Man kan deltage som partnerskabskommune - hvor man indgår fuldt i udviklingsarbejdet - eller referencekommune.

Det er i CBF besluttet at deltage som referencekommune. Referencenetværket vil bestå af 10-20 kommuner.

Det har til formål at kvalificere partnerskabskommunernes udviklingsarbejde med henblik på at sikre at forbedringstiltag og redskaber er bæredygtige i forskellige kommunale kontekster.

Derudover er formålet med netværket, at kommunerne deler viden på baggrund af partnerskabskommunernes erfaringer.

Børn og Unges deltagelse i referencenetværket starter i januar 2021. Referencenetværket skydes i gang med afholdelsen af et nationalt 2-dages vidensseminar.

Her vil både partnerskabs- og referencekommuner indgå i oplæg og drøftelser af viden og erfaringer fra praksis. Herefter skal tre repræsentanter fra Børn og Unge deltage i i alt fire tværkommunale møder i perioden fra januar 2021 til september 2022.

På de tværkommunale møder drøftes de nyeste praksiserfaringer fra partnerskabskommunerne, og referencekommunerne vil have mulighed for at kvalificere arbejdet og vidensdele på tværs.

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Centerleder
Tlf.: 22447167
Mobil: 22447167
Send e-mail til cbfli@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.