Samarbejdet med Metodecentret

Herning Kommune er medlem af Metodecentrets bestyrelse.

Metodecentrets formål er:

  • At deltage i udvikling og afprøvning af nye fagprofessionelle metoder og indsatser, der kan forbedre kvaliteten og effektiviteten af det sociale arbejde i kommuner og regioner. Vores erfaring er, at høj faglig kvalitet i de sociale indsatser kan forbedre ressourceudnyttelsen på området, fordi socialt arbejde, der virker, både er til gavn for borgerne og for samfundsøkonomien. Derfor arbejder vi for at realisere potentialet i mere virksomt socialt arbejde.

Metodecentret og Børn og Unge i Herning Kommune indgår i samarbejde omhandlende projekter som:

  • Minding The Baby
  • F&N: Multisystemisk indsats / "Familie & Netværk", tidligere kaldet MST 
  • DHA: Den Helhedsorienterede Arbejdsmetode i ungeindsatsen
  • Mestringsstøtte

Medlemskabet af Metodecentrets bestyrelse understøtter Herningmodellens vidensbaserede arbejde samt tilegnelsen af ny viden, som bruges til børn og unges bedste.

Besøg Metodecentrets hjemmeside.

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Centerleder
Tlf.: 22447167
Mobil: 22447167
Send e-mail til cbfli@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.