Minding the baby

Minding the Baby er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlings-program, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og deres barn.

Indsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af en sundhedsplejerske og en familiebehandler. Indsatsen begynder mellem andet og tredje trimester før fødslen og afsluttes, når barnet fylder to år. MTB er udviklet af forskere ved Yale University i USA.

Ved at arbejde med tilknytning mellem barn og forældre sigter metoden helt overordnet mod at forebygge tilknytningsforstyrrelser samt adfærds- og indlæringsproblemer. Igennem den tværfaglige indsats fokuserer Minding the Baby metoden på:

  • at støtte op om og forbedre fostrets/barnets fysiske og psykiske helbred og udvikling.
  • at støtte op om og forbedre forældrenes fysiske og mentale tilstand.
  • at opbygge forældrenes kompetence til at mentalisere - både i relation til at tolke barnet og i relation til at tænke over egne reaktioner som forældre.
  • at fremme selvsikkerheden i rollen som forældre.

Målgruppen for projektet er forældre, der er sårbare i forældrerollen og som befinder sig i en udsat position. Den socialt udsatte position er ofte relateret flere af følgende faktorer: økonomiske vanskeligheder, forældre der har oplevet omsorgssvigt, forældre der er socialt isoleret, forældre med lavt uddannelsesniveau, forældre med tidligere misbrug og/eller forældre med psykiske diagnoser som fx depression, angst eller posttraumatisk stress. Der er tale om forældre, som vurderes til at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryg tilknytning til barnet. På trivselslinealen placerer målgruppen sig på 3 og 4. I Herning Kommune er det besluttet at indsatsen kun tilbydes til familier, hvor er der grundlag for en børnefaglig undersøgelse.

Via hyppige hjemmebesøg øges forældrenes evne til at tolke barnet signaler, ofte helt konkret ved at familiebehandleren eller sundhedsplejersken - i samspil med forældrene - undrer sig og taler om barnets tilstande og intentioner. Det tværfaglige team hjælper med at skabe et reflekterende rum for forældrene i den første del af processen, og over tid lærer forældrene selv at forholde sig reflekterende uden teamet hjælp. Ud over at styrke den sunde tilknytning gennem mentalisering tilbyder det tværfaglige team forældre støtte og vejledning i forhold til barnets udvikling og trivsel, i forhold til problemer med bolig og økonomi, og et fokus på forældrenes egen sundheds og psykiske velbefindende.

I Herning Kommune har vi 2 tværfaglige deltidsteams, der arbejder med Minding the Baby. Selvom indsatsen udføres af sundhedsplejersker og familiebehandlere forgår det i tæt samarbejde med socialrådgiverne. I hvert af område er der som minimum én MTB-rådgiver tilknyttet.

I august blev de to MTB-teams, lokale supervisorer og enkelte rådgivere er uddannet i metoden. Status på projektet er, at der i dag er indskrevet 5 familier i Minding the Baby i Herning Kommune.

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
Tlf.: 21544947
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.