Målrettet indsats til forældre med anbragte

Projektet ønsker at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og unge, samt deres forældre. Formålet er at sikre mere stabile anbringelser, og hvis det vurderes hensigtsmæssigt, en tidligere hjemgivelse til forældre.

Projektet er finaniseret og understøttet af Socialstyrelsen. Herning deltager i projektet sammen med 3 andre kommuner. Projektet løber i 2020-2022.

Projektet indeholder målrettede indsatser og tværprofessionelt samarbejde, der  skal bidrage til at forbedre forældrekompetencerne hos forældre med anbragte børn og unge, så forældrenes evne til at indgå i forældrerollen og bidrage til deres barns udvikling styrkes.

Målgruppen for projektet er forældre til børn og unge i alderen 0-17 år, som er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution/opholdssted eller på kost-/efterskole af primært sociale årsager.

I Herning fokuseres på forældre til børn i plejefamilie. Det vurderes, at ca. 10-15 forældre(par) til anbragte børn i plejefamilier hvert år i projektets 3-årige periode, vil modtage indsatsen.

I nuværende praksis er der et stort fokus på at skabe udvikling og trivsel hos det anbragte barn, men ikke altid med øje for de systemer og den økologi, som barnet er forbundet med. Med projektet ønskes der et øget fokus på relationen mellem barnet og de biologiske forældre. På den baggrund sætter projektet fokus på, at alle professionelle arbejder efter en koordineret helhedsplan for familien. Dette fokus vil bidrage til at forbedre barnets tilknytning til biologiske forældre/nære relationer, samt hele den økologi som barnet er omgivet af.

Indsatsen bygger på følgende seks grundprincipper:

 • Ressourcefokuseret
  En anerkendelse af, at der forekommer ressourcer i alle systemer, og at disse skal tydeliggøres og bruges i indsatsen som løftestang for udvikling og forandring. Derfor er der i projektet fokus på ressourcer i familien og netværket omkring det anbragte barn ved hjælp af inddragende netværksmetoder og MI-principper (motiverende samtale).
 • Kriseinformeret/anerkendelse af sorg
  Projektet bringer et større fokus på og sætter i højere grad ind omkring de markante overgange, der opstår for barn og forældre i forbindelse med en anbringelse og eventuelt en hjemgivelse. Familien mødes med respekt og nysgerrighed ift. familiens ønsker og forventninger til forløbet. 
 • Midlertidig foranstaltning/anbringelse som et startpunkt
  I henhold til Herningmodellens mindset er intentionen, at en større andel af anbringelse er af kortere varighed. Projektet ønsker at udbrede denne tænkning til plejefamilieanbringelser. Anbringelsen ses som en ny start for familiens udvikling, og ikke som en endelig løsning på udfordringer i fortiden. 
 • Målrettet og individuelt tilpasset 
  Projektets mål er en langt højere grad af inddragelse og involvering af forældre. Professionelle og forældre skal sammen fastsætte mål for indsatsen, og hyppigt følge udviklingen. Dermed er indsatsen fleksibel over for forældrenes ønsker, behov og forudsætninger.
 • Handlingsanvisende
  Alle handlinger, store som små, skal være forståelige og omsættelige for dem, der skal udføre dem. Projektet sætter fokus på vigtigheden i, at alle professionelle kender og bakker op om tilgangen til familiebehandlingen af forældre.
 • Samarbejdsorienteret
  Projektet vil sikre et styrket samarbejde mellem de tre parter omkring barnet - forældre, kommune(myndighed) og anbringelsessted.

Indsatsen er planlagt i tre faser, henholdsvis opstarts-, forandrings- og vedligeholdelsesfasen, hvor ovenstående seks principper indtænkes. 

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Centerleder
Tlf.: 22447167
Mobil: 22447167
Send e-mail til cbfli@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.