Herningmodel Skolestart

Herningmodel Skolestart er et tilbud til skoler, der gerne vil styrke indsatsen i overgangen til skolestart.

Herningmodel Skolestart er et tilbud til skoler, der gerne vil styrke samarbejdet i overgangen for dagtilbud til 0. klasse, eller fra 0. klasse til 1. klasse samt skoler der gerne vil arbejde med trivselsfremmende tiltag i 0. klasse.

Skolerne har mulighed for at vælge mellem 3 forskellige indsatser:

Indsats 1: Dagtilbud og 0. klasse

Indsats 2: 0. klasse

Indsats 3: 0. klasse og 1. klasse

Som fagprofessionel får man kendskab til og oplæring i konkrete pædagogiske tilgange og strategier, der kan forebygge mistrivsel og fremme børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Formål:

 • at understøtte den generelle børnegruppes læringsparathed, evne til følelsesmæssig regulering samt sociale kompetencer.
 • at arbejde proaktivt med gruppens trivsel og at børnene bliver bevidste om, hvordan man handler socialt, indlevende og respektfuldt over for andre.

At skabe forståelse og indholdsmæssig sammenhæng for børnene ved, at de oplever en fælles struktur og pædagogisk tilgang i både daginstitution og skole.

Fokus er på, at fremme deres læringsparathed ved:

 • at kende og kunne følge regler/aftaler og beskeder
 • at fordybe sig
 • at være udholdende i mødet med nyt
 • at fremme motivation til deltagelse og vise initiativ
 • at byde ind, fortælle, lytte og spørge
 • at kunne gå på kompromis.

Programmet arbejder ud fra et læringsfokus, der sætter barnet i centrum. Dette gøres ved at:

 • tage udgangspunkt i børns forskellige udviklingsniveauer og færdigheder, samt børns individuelle forskelle i temperament og måder at lære på
 • involvere forældre i centrale dele af programmet og læreprocessen
 • se skolerelaterede kompetencer i sammenhæng med sociale og følelsesmæssige kompetencer
 • tilrettelægge aktiviteter som opmuntrer børns egne valg og egne initiativer i forhold til læring

præsentere forskellige muligheder for at fremme udvikling af sprog-, læse- og skrivefærdigheder.


 • 24 sessioner
 • 1- 2 gange ugentligt af ca. 45 minutter (aftales lokalt)
 • Vejledning ca. hver 3. session.

Gennem gruppebaserede samtaler, rollespil, hånddukker samt aktiviteter i små grupper, skabes forskellige læringssituationer, der fremmer børnenes sociale og emotionelle udvikling. 

Følgende emner gennemgås i løbet af de 24 sessioner:

 • Grupperegler/aftaler
 • Læringsmæssige færdigheder
 • Følelsesgenkendelse hos sig selv og andre
 • Mentaliseringsprocesser
 • Regulering af følelser/nedreguleringsfærdigheder
 • Problemløsning
 • Venskabsfærdigheder
 • Legekompetencer.

For at understøtte børnenes læring medinddrages forældregruppen løbende. Der vil derfor udsendes forældrebreve med information om indhold og emner. Derudover vil der være mulighed for forældredeltagelse i sessioner på en såkaldt gæstestol. Dette skyldes, at vi erfaringsmæssigt ved, at forældres involvering har stor betydning for børnenes udvikling og læring samt klassens trivsel.

Vejlederne og det pædagogiske personale vil i samarbejde tilrettelægge et forældremøde inden opstart af Herningmodel Skolestart.


Når skole og SFO har afsluttet forløbet, udleveres en manual, således at skole eller SFO kan videreføre programmet for næste årgang. Der tilbydes vejledning ift. SFO og skoles egen opstart og afholdelse af Herningmodel Skolestart.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Karen Marie Gaardsvig
Teamleder
Send e-mail til karen.marie.gaardsvig@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.