Herningmodel Skole

Et kompetenceforløb for personale i skole og SFO i Herning Kommune

Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS-komprimeret og erfaringer indhentet i kommune siden 2009 og af nyere forskning.

Herningmodel Skole skal understøtte de to målspor:

 • Alle børn og unge er en del af fællesskabet
 • Alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan

De centrale involverede parter er:

 • Alle ansatte på skolen
 • Skolens lokalteam
 • CBF implementeringsteam

Herningmodel Skole er et kompetenceforløb for personale i skole og SFO i Herning Kommune.

 • Kompetenceløft til lærere og pædagoger i arbejdet med inklusion af børn
 • Tilføre redskabet til understøttelse af læringsmiljøet på det generelle og forebyggende niveau
 • Forbedre trivslen og reducere problemadfærden hos eleverne
 • Kan opleves som: En ny ramme for kendt stof

Omfang

 • Forløbet varer to år med opstart i august og februar
 • Der gives undervisning til det samlede personale
 • Undervisningen består af 5 temaer, der afvikles over 12 workshops (som oftest 2 timers varighed)
 • Der gives 1 times sparring med lokaltemaet mellem hver workshop

De 5 temaer

 • Vejen til fælles kultur (1x4 timer)
 • Analysemodellen (2x2 timer)
 • Relationskompetencer (4x2 timer)
 • Klasseledelse (2x2 timer)
 • Håndtering af problemadfærd (3x2 timer)

Implementeringsteamet i Center for Børn og Forebyggelse - Herningmodel Skole er:

 • Jane Grønbæk, skole-konsulent, Central AKT-vejleder
 • Kirsten Kjær Nørgård, pæd. konsulent
 • Karen Marie Gaardsvig, koordinator Herningmodel Skole.

For yderligere information om Herningmodel Skole, kontakt venligst:
karen.marie.gaardsvig@herning.dk


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Karen Marie Gaardsvig
Teamleder
Mobil: 22780154
Send e-mail til karen.marie.gaardsvig@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.