Takster for dagtilbud og SFO i 2021

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud og SFO til dit barn.

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale. 

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud i 2021
Pladstyper Takst
kr.

Kommunal 
andel 75%

Driftsudgift 
pr. md.
Dagpleje 2.690

8.518

11.208

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

1.822

5.183

7.005

Vuggestue uden mad 3.062

9.606

12.668

Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
2.073

6.473

8.546

Vuggestue med mad 3.628

9.606

12.668/mad kr. 566

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

2.628

6.473

8.546/mad kr. 566

Børnehave uden mad 1.786

5.584

7.370

Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.231

3.829

5.060

Børnehave med mad 2.280

5.584

7.370/mad kr. 494

Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.725

3.829

5.060/mad kr. 494

Der opkræves i 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du bor i Herning Kommune, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet kan højst udgøre taksten svarende til den kommunale andel for pladstypen. Det betyder, at hvis taksten for den kommunale andel er højere i den kommune du benytter plads i, skal du selv betale differencen. Tilskuddet for børn i alderen 0-2 år bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på dagpleje- og vuggestueudgiften. I 2021 udgør tilskuddet kr. 11.566 og en egenbetaling på kr. 2.892.


 

Takster for SFO 2021
Pladstyper Takst kr.

SFO heldags

1.708
SFO eftermiddag inkl. ferier 1.413
SFO morgen inkl. ferier 911

I juni måned betaler du børnehavetakst.

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Ved indmeldelse på en morgenplads må barnet komme i SFO'en således:
Skoledage: Fra SFO'ens åbningstid til skolestart.
Ikke skoledage: Fra SFO'ens åbningstid til skoletid normalt ophører.

Ved indmeldelse på en eftermiddagsplads må barnet komme i SFO'en således:
Skoledage: Fra skoletid normalt slutter til lukketid i SFO'en.
Ikke skoledage: Fra skoletid normalt begynder til lukketid i SFO'en.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.


Én aften om ugen koster 558 kroner om året.

Betales i 2 rater á 279 kr.


Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2021
Aldersgruppe Maks. tilskud kr. Søskendetilskud kr.
24 uger - 2 år og 8 måneder 5.769 1.032
2 år og 9 måneder - skolestart 3.602 684

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2021
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 8.156 4.803
Administrationstilskud 265 164
Bygningstilskud 462 250
I alt pr. barn 8.893 5.222

  

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2021 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 5.445 3.194
Administrationstilskud 265 164
Bygningstilskud 462 250
I alt pr. barn 6.182 3.613

Du skal søge tilskuddet via Digital Pladsanvisning

 

  • Tilskuddet udgør 3.500 kr. pr. måned i højst 6 måneder og er bagudbetalt
  • Tilskuddet bevilges tidligst fra barnet er 24 uger og senest indtil den 1. i den måned hvori barnet fylder 2 år og 9 måneder.
  • Tilskuddet bevilges pr. den 1. i en måned og kan tidligst bevilges efter vi har modtaget din ansøgning.
  • Du kan søge for minimum 8 uger og maksimum 6 måneder pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige 6 måneder.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

 

Du skal:

  • have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
  • ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt,
  • ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, og
  • have opholdt dig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Bekendtgørelse om dagtilbud - kapitel 16. Tilskud til pasning af egne børn.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074
Send e-mail til ulla.sandgaard@herning.dk

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073
Send e-mail til pernille.lauritsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.