Takster for dagtilbud/SFO i 2020

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Tilskud til pasning af eget barn

Du skal søge tilskuddet via Digital Pladsanvisning.

  • Tilskuddet udgør 2.500 kr. pr. måned i højst 6 måneder og er bagudbetalt.
  • Tilskuddet bevilges tidligst fra barnet er 24 uger og senest indtil den 1. i den måned hvori barnet fylder 2 år og 9 måneder.
  • Tilskuddet bevilges pr. den 1. i en måned og kan tidligst bevilges efter vi har modtaget din ansøgning.
  • Du kan søge for minimum 8 uger og maksimum 6 måneder pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige 6 måneder.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Bekendtgørelse om dagtilbud - kapitel 16. Tilskud til pasning af egne børn.