Takster for dagtilbud/SFO i 2020

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Tilskuddets størrelse til private institutioner i 2020

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2020
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 7.683 4.645
Administrationstilskud 262 164
Bygningstilskud 459 249
I alt pr. barn 8.362 5.032

  

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2020 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 5.154 3.127
Administrationstilskud 177 113
Bygningstilskud 459  249 
I alt pr. barn 5.762 3.471