Takster for dagtilbud/SFO i 2020

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Fra 0. klasse til og med 4. klasse

Din Betalingsservice (BS) - aftale ophører, når dit barn starer i SFO.

Hvis du betaler for dagtilbud via BS for dit barn, der skal starte i SFO, skal du være opmærksom på, at faktura/indbetalingskort fra juni måned bliver sendt til din digitale postkasse/E-boks.

Du skal selv oprette en ny BS aftale. De oplysninger du skal bruge til det, vil fremgå af indbetalingskortet.

Hvis du samtidig har børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal du ikke afmelde din nuværende BS-aftale. Du vil fremover blive trukket via 2 forskellige aftaler.

Dette skyldes, at opkrævning af henholdsvis dagtilbud og SFO i følge Betalingsbekendtgørelsen, skal splittes op. 

Takster for SFO 2020 
Pladstyper Takst kr.

0.-4. klasse heldags

1.690
0.-4. klasse eftermiddag inkl. ferier 1.396
0.-4. klasse morgen inkl. ferier 901

I juni måned betaler du børnehavetakst.

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.