Takster for dagtilbud/SFO i 2020

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Fra 0 år til skolestart

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud i 2020
Pladstyper Takst
kr.

Kommunal 
andel 75%

Driftsudgift 
pr. md.
Dagpleje 2.659 7.977 10.636

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

1.802 5.406 7.208
Vuggestue uden mad 3.057 9.171 12.228
Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
2.072 6.216 8.288
Vuggestue med mad 3.614 9.171

12.228/mad kr. 557

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

2.628

6.216

8.288/mad kr. 556
Børnehave uden mad 1.786 5.358 7.144
Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.234 3.702 4.936
Børnehave med mad 2.271 5.388 7.144/mad kr. 485
Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.719 3.702 4.936/mad kr. 485

Der opkræves i 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du bor i Herning Kommune, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet kan højst udgøre taksten svarende til den kommunale andel for pladstypen. Det betyder, at hvis taksten for den kommunale andel er højere i den kommune du benytter plads i, skal du selv betale differencen. Tilskuddet for børn i alderen 0-2 år bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på dagpleje- og vuggestueudgiften. I 2020 udgør tilskuddet kr. 11.444 og en egenbetaling på kr. 2.861.