Takster for dagtilbud og SFO i 2020

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO til dit barn.

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale. 

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud i 2020
Pladstyper Takst
kr.

Kommunal 
andel 75%

Driftsudgift 
pr. md.
Dagpleje 2.659 7.977 10.636

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

1.802 5.406 7.208
Vuggestue uden mad 3.057 9.171 12.228
Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
2.072 6.216 8.288
Vuggestue med mad 3.614 9.171

12.228/mad kr. 557

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

2.628

6.216

8.288/mad kr. 556
Børnehave uden mad 1.786 5.358 7.144
Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.234 3.702 4.936
Børnehave med mad 2.271 5.388 7.144/mad kr. 485
Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.719 3.702 4.936/mad kr. 485

Der opkræves i 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du bor i Herning Kommune, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet kan højst udgøre taksten svarende til den kommunale andel for pladstypen. Det betyder, at hvis taksten for den kommunale andel er højere i den kommune du benytter plads i, skal du selv betale differencen. Tilskuddet for børn i alderen 0-2 år bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på dagpleje- og vuggestueudgiften. I 2020 udgør tilskuddet kr. 11.444 og en egenbetaling på kr. 2.861.


Din Betalingsservice (BS) - aftale ophører, når dit barn starer i SFO.

Hvis du betaler for dagtilbud via BS for dit barn, der skal starte i SFO, skal du være opmærksom på, at faktura/indbetalingskort fra juni måned bliver sendt til din digitale postkasse/E-boks.

Du skal selv oprette en ny BS aftale. De oplysninger du skal bruge til det, vil fremgå af indbetalingskortet.

Hvis du samtidig har børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal du ikke afmelde din nuværende BS-aftale. Du vil fremover blive trukket via 2 forskellige aftaler.

Dette skyldes, at opkrævning af henholdsvis dagtilbud og SFO i følge Betalingsbekendtgørelsen, skal splittes op. 

Takster for SFO 2020 
Pladstyper Takst kr.

0.-4. klasse heldags

1.690
0.-4. klasse eftermiddag inkl. ferier 1.396
0.-4. klasse morgen inkl. ferier 901

I juni måned betaler du børnehavetakst.

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.


Én aften om ugen koster 558 kroner om året.

Betales i 2 rater á 279 kr.


Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2020
Aldersgruppe Maks. tilskud kr. Søskendetilskud kr.
24 uger - 2 år og 8 måneder 5.411 1.022
2 år og 9 måneder - skolestart 3.484 658

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2020
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 7.683 4.645
Administrationstilskud 262 164
Bygningstilskud 459 249
I alt pr. barn 8.362 5.032

  

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2020 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 5.154 3.127
Administrationstilskud 177 113
Bygningstilskud 459  249 
I alt pr. barn 5.762 3.471

Du skal søge tilskuddet via Digital Pladsanvisning

 

  • Tilskuddet udgør 2.500 kr. pr. måned i højst 6 måneder og er bagudbetalt
  • Tilskuddet bevilges tidligst fra barnet er 24 uger og senest indtil den 1. i den måned hvori barnet fylder 2 år og 9 måneder.
  • Tilskuddet bevilges pr. den 1. i en måned og kan tidligst bevilges efter vi har modtaget din ansøgning.
  • Du kan søge for minimum 8 uger og maksimum 6 måneder pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige 6 måneder.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

 

Du skal:

  • have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
  • ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt,
  • ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, og
  • have opholdt dig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Bekendtgørelse om dagtilbud - kapitel 16. Tilskud til pasning af egne børn.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074
Send e-mail til ulla.sandgaard@herning.dk

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073
Send e-mail til pernille.lauritsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.