Takster for dagtilbud/SFO i 2019

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale. 

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud/SFO i 2019
Pladstyper Takst
kr.

Kommunal 
andel 75%

Driftsudgift 
pr. md.
Dagpleje 2.501 7.503 10.004

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

1.658 4.974 6.632
Vuggestue uden mad 2.936 8.808 11.774
Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.946 5.838 7.784
Vuggestue med mad 3.489 8.808

11.744/mad kr. 553

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

2.499

5.838

8.337/mad kr. 553
Børnehave uden mad 1.707 5.121 6.828
Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.151 3.453 4.604
Børnehave med mad 2.189 5.121 6.828/mad kr. 482
Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.633 3.453 4.604/mad kr. 482

Der opkræves i 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du bor i Herning Kommune, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet kan højst udgøre taksten svarende til den kommunale andel for pladstypen. Det betyder, at hvis taksten for den kommunale andel er højere i den kommune du benytter plads i, skal du selv betale differencen. Tilskuddet for børn i alderen 0-2 år bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på dagpleje- og vuggestueudgiften. I 2019 udgør tilskuddet kr. 10.755 og en egenbetaling på kr. 2.689.


Til forældre til nuværende og kommende SFO børn

Din Betalingsservice (BS) - aftale ophører

Hvis du betaler for dagtilbud via BS for dit barn, der skal starte i skole i år, eller allerede går i skole nu, skal du være opmærksom på, at faktura/indbetalingskort fra august måned bliver sendt til din digitale postkasse/E-boks.

Du skal selv oprette en ny BS aftale. De oplysninger du skal bruge til det, vil fremgå af indbetalingskortet.

Hvis du samtidig har børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal du ikke afmelde din nuværende BS-aftale. Du vil fremover blive trukket via 2 forskellige aftaler.

Dette skyldes, at opkrævning af henholdsvis dagtilbud og SFO i følge Betalingsbekendtgørelsen, skal splittes op. 

Takster for SFO fra 1. august 2019 
Pladstyper Takst kr.

0.-4. klasse heldags

1.646
0.-4. klasse eftermiddag inkl. ferier 1.360
0.-4. klasse morgen inkl. ferier 877

Taksten ændres pr. 1. august det år, hvor barnet begynder
i skole. Indtil 1. august betales børnehavetakst. 

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.


Én aften om ugen koster 558 kroner om året.

To aftner om ugen koster 1.116 kroner om året.


Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2019
Aldersgruppe Maks. tilskud Søskendetilskud
24 uger - 2 år og 8 måneder Kr. 5.089 Kr. 961
2 år og 9 måneder - skolestart Kr. 3.316 Kr. 626

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2019
Tilskudstype 0 - 2 år og 8 mdr. 2 år og 9 mdr. - skolestart
Driftstilskud netto Kr. 7.261 Kr. 4.421
Administrationstilskud Kr. 209 Kr. 131
Bygningstilskud Kr. 453 Kr. 243
I alt pr. barn Kr. 7.923 Kr. 4.796

  

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2019 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 8 mdr. 2 år og 9 mdr. - skolestart
Driftstilskud netto Kr. 4.749 Kr. 2.892
Administrationstilskud Kr. 138 Kr. 89
Bygningstilskud Kr. 453 Kr. 243
I alt pr. barn Kr. 5.341 Kr. 3.224

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074
Send e-mail til ulla.sandgaard@herning.dk

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073
Send e-mail til pernille.lauritsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.