Takster for dagtilbud/SFO i 2019

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale. 

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud/SFO i 2019
Pladstyper Driftsudgift pr. md. Kommunal andel 75% Takst kr.
Dagpleje 10.004 7.503 2.501

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

6.632 4.974 1.658
Vuggestue uden mad 11.744 8.808 2.936
Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
7.784 5.838 1.946
Vuggestue med mad 11.744/mad kr. 553 8.808 3.489

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

8.337/mad kr. 553

5.838

2.499
Børnehave uden mad 6.828 5.121 1.707
Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
4.604 3.453 1.151
Børnehave med mad 6.828/mad kr. 482 5.121 2.189
Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
4.604/mad kr. 482 3.453 1.633

Hvis du bor i Herning Kommune med et barn i alderen 0-2,8 år, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på dagpleje- og vuggestueudgiften. I 2019 udgør tilskuddet kr. 10.755 og en egenbetaling på kr. 2.689.


Grundtilskuddet er på 70% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 30%.

Takster for dagtilbud/SFO 2019 - skolebørn
Pladstyper Driftsudgift pr. md. Kommunal andel 70% Takst kr.

0.-2. klasse heldags

 3.650 2.555 1.095
0.-2. klasse eftermiddag inkl. ferier  3.020 2.114   906
0.-2. klasse morgen inkl. ferier 1.947 1.363   584
3.-4. klasse heldags 2.243 1.570   673
3.-4. klasse eftermiddag inkl. ferier 1.847 1.293   554
3.-4. klasse morgen inkl. ferier 1.193   835   358

Taksten for skolebørn ændres pr. 1. august det år, hvor barnet begynder i skole eller i 3. klasse.


Én aften om ugen koster 558 kroner om året.

To aftner om ugen koster 1.116 kroner om året.


Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2019
Aldersgruppe Maks. tilskud Søskendetilskud
24 uger - 2 år og 8 måneder Kr. 5.089 Kr. 961
2 år og 9 måneder - skolestart Kr. 3.316 Kr. 626

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2019
Tilskudstype 0 - 2 år og 8 mdr. 2 år og 9 mdr. - skolestart
Driftstilskud netto Kr. 7.261 Kr. 4.421
Administrationstilskud Kr. 209 Kr. 131
Bygningstilskud Kr. 453 Kr. 243
I alt pr. barn Kr. 7.923 Kr. 4.796

  

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2019 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 8 mdr. 2 år og 9 mdr. - skolestart
Driftstilskud netto Kr. 4.749 Kr. 2.892
Administrationstilskud Kr. 138 Kr. 89
Bygningstilskud Kr. 453 Kr. 243
I alt pr. barn Kr. 5.341 Kr. 3.224

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.