Takster for dagtilbud/SFO i 2018

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud/SFO dit barn.

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale. 

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud/SFO i 2018
Pladstyper Driftsudgift pr. md. Kommunal andel 75% Takst kr.
Dagpleje 9.780 7.335 2.445
Vuggestue uden mad 11.392 8.544 2.848
Vuggestue med mad 11.392/mad kr. 547 8.544 3.395
Børnehave uden mad 6.696 5.022 1.674
Børnehave med mad 6.696/mad kr. 477 5.022 2.151

Grundtilskuddet er på 70% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 30%.

Takster for dagtilbud/SFO 2018 - skolebørn
Pladstyper Driftsudgift pr. md. Kommunal andel 70% Takst kr.

0.-2. klasse heldags

3.640 2.548 1.092
0.-2. klasse eftermiddag inkl. ferier 3.013 2.109   904
0.-2. klasse morgen inkl. ferier 1.943 1.360   583
3.-4. klasse heldags 2.283 1.598   685
3.-4. klasse eftermiddag inkl. ferier 1.880 1.316   564
3.-4. klasse morgen inkl. ferier 1.213   849   364

Taksten for skolebørn ændres pr. 1. august det år, hvor barnet begynder i skole eller i 3. klasse.


Én aften om ugen koster 548 kroner om året.

To aftner om ugen koster 1.096 kroner om året.


Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2018
Aldersgruppe Maks. tilskud Søskendetilskud
24 uger - 2 år og 8 måneder Kr. 5.043 Kr. 953
2 år og 9 måneder - skolestart Kr. 3.138 Kr. 652

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2018
Tilskudstype 0 - 2 år og 8 mdr. 2 år og 9 mdr. - skolestart
Driftstilskud netto Kr. 7.032 Kr. 4.288
Administrationstilskud Kr. 202 Kr. 129
Bygningstilskud Kr. 472 Kr. 246
I alt pr. barn Kr. 7.706 Kr. 4.663

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.