Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud/SFO skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. 

Børn udmeldes automatisk af SFO efter 4. klasse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for, at barnet kan blive i SFO efter 4. klasse. Forældrene skal søge om dispensation som vurderes og afgøres af Center for Børn og Læring.