Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

Madordning

Starter barnet i en institution/afdeling med madordning, er barnet obligatorisk med i ordningen. Skal barnet fritages fra madordningen, skal der afleveres lægedokumenteret begrundelse. Center for Børn og Læring vurderer herefter, om barnet kan fritages fra madordningen.