Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Børn der har plads i vuggestue er sikret plads i børnehave i samme institution, fra de fylder 2 år og 9 måneder. Hvis anden institution ønskes, skal forældrene skrive barnet på venteliste til den ønskede institution og anvisning vil ske efter gældende retningslinjer. 

Børn fra dagpleje tilbydes børnehave den 1. i den måned, hvori barnets fylder 2 år og 9 måneder. Hvis der ikke er plads i et dagtilbud, som forældrene har ønsket, vil barnet blive overflyttet til et andet dagtilbud. Barnet kan stadig stå på venteliste til et ønsket dagtilbud og vil blive tilbudt plads efter gældende retningslinjer. 

Hvis forældrene og institutionen/dagplejen vurderer, at der er særlige hensyn, der taler imod en overflytning fra 2 år og 9 måneder, kan der efter ansøgning og individuel vurdering dispenseres. 

Børn er som udgangspunkt udmeldt af dagpleje og vuggestue fra den sidste dag i måneden før de fylder 2 år og 9 måneder.