Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

I hvilken rækkefølge anviser vi pladser?

Anvisning af pladser sker som udgangspunkt efter barnets alder. Barnets alder sammenholdt med behovsdato bestemmer rækkefølgen for optagelse. Behovsdato skal oplyses pr. den 1. i en måned. 

Rækkefølgen kan efter konkret vurdering fraviges. Det kan f.eks. være: 

  • Hvis barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
  • Ved dokumenterede sociale, helbredsmæssige eller pædagogiske problemstillinger
  • Hvis barnet har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads (dog under forudsætning af, at de børn, der står foran på ventelisten, kan tilbydes anden alderssvarende tilbud i nærområdet)
  • Af integrationsmæssige hensyn