Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

Overflytning til andet dagtilbud

Når barnet er optaget i et kommunalt dagtilbud, kan det stadig stå på venteliste til et andet dagtilbud. Forældre skal ved accept af anden plads tilkendegive, hvis de fortsat ønsker, at barnet skal blive på venteliste til andre dagtilbud. Barnet bliver ikke sprunget over på ventelisten, selv om det allerede har et aldersvarende dagtilbud. Rækkefølgen kan dog stadig fraviges efter en konkret vurdering. 

Barnet er sikret dagtilbud/SFO indtil udgangen af 4. klasse.