Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

Når barnet skrives på venteliste

Opskrivning skal ske via Digital Pladsanvisning som du finder på barn.herning.dk/børnepasning. Borgerservice kan evt. være behjælpelig med digital selvbetjening. 

Forældre skal vælge dagplejeområde(r), daginstitution(er) eller en kombination af daginstitution(er) og dagplejeområde(r), når barnet skrives op til en plads. Herudover kan der noteres ønske om navngivne afdelinger og/eller dagplejere i bemærkningsfeltet.

Det er den enkelte institution der fordeler børn i afdelinger og Pladsanvisningen der fordeler børn til de enkelte dagplejere. Barnet er automatisk omfattet af pasningsgaranti når det er skrevet på venteliste. 

Det er muligt, at stå på venteliste i et andet dagtilbudsdistrikt. Barnet kan dog kun være omfattet af pasningsgaranti i eget dagtilbudsdistrikt. Børn, som er omfattet af pasningsgaranti, har fortrinsret til plads i det dagtilbudsdistrikt, hvor barnet har folkeregisteradresse. Plads i et bestemt dagtilbud giver ikke fortrinsret til en bestemt skole. Tilflyttere til Herning Kommune kan få barnet skrevet op til en plads fra det tidspunkt, hvor bopælsadressen er kendt.