Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

Pasningsgaranti

Pasningsgaranti omfatter alle børn fra 6 måneder og indtil barnets skolestart. For at være omfattet af pasningsgaranti, skal barnet skrives op til en plads senest 3 måneder før der ønskes plads. Pasningsgaranti vil være gældende pr. den 1. i en måned. 

Pasningsgaranti betyder, at barnet som udgangspunkt er garanteret en plads i det dagtilbudsdistrikt, hvori barnet bor eller flytter til. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. 

Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet er blevet tilbudt plads. Det tilstræbes altid at tilbyde den plads der ønskes, også hvis barnet ikke er skrevet op til plads 3 måneder før pladsen ønskes. 

I ekstraordinære tilfælde kan pasningsgaranti betyde, at der tilbydes plads i tilstødende dagtilbudsdistrikt. Dette skal dog godkendes af Børne- og Familieudvalget. 

Hvis barnet ikke er skrevet op senest 3 måneder før der ønskes plads, bliver barnet tilbudt plads hurtigst muligt.