Kombinationstilbud

Kombinationstilbud er en mulighed fra 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 skal kommunerne tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutioner.

Når du søger om tilskud til privat pasningsordning får du mulighed for, at søge tilskud til et kombinationstilbud. Når du angiver, at pasningsordningen er et kombinationstilbud, skal du samtidig vedhæfte dokumentation for, at din arbejdstid ligger udenfor institutionens åbningstid. Herefter bliver din indmeldelse i institutionen nedsat med det antal timer, du søger om tilskud til privat pasningsordning.

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.