Sygdom og ferie

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis dit barn bliver syg, eller din dagplejer bliver syg. Læs også om gæstedagpleje og ferie.

Børn bliver syge engang imellem.

I Dagplejen definerer vi sygdom ved, at barnet ikke kan deltage i almindelige aktiviteter i løbet af dagen. Det vil sige, at I kan blive kontaktet, selvom barnet ikke har feber. Det er barnets almene tilstand, dagplejeren forholder sig til. 

Det betyder, at hvis dit barn er syg, SKAL det holdes hjemme. Hvis du finder det nødvendigt at give dit barn ikke lægeordineret smertestillende medicin for at klare dagen i dagplejen, skal det også blive hjemme.

Vi forholder os til de retningslinjer der kommer fra sundhedsstyrelsen. 

Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Smitsomme sygdomme

Ved smitsomme sygdomme skal I beholde barnet hjemme. I kan eventuelt kontakte egen læge og I SKAL give jeres dagplejer besked.

Bliver dit barn syg i dagplejen, retter dagplejeren henvendelse til dig. I alvorlige tilfælde - og hvor du ikke kan træffes - er dagplejeren forpligtet til straks at tilkalde læge.

Barnet må komme i dagpleje, når det kan deltage i en helt almindelig dag i dagplejehjemmet. 

Fravær

Dagplejeren skal altid have besked, hvis dit barn holder fri, hvad enten fraværet skyldes sygdom, fridage eller ferie.

Medicin

Det er dit ansvar at give barnet vitamintilskud og lægeordineret medicin.
Medicingivning i dagplejen kan i helt specielle tilfælde aftales med dagplejepædagogen og dagplejeren.

 


Hvis din dagplejer bliver syg, tilbyder vi gæstedagpleje. Du bliver ringet op af en dagplejepædagog den pågældende morgen mellem klokken 6.00 og 8.00. 

DET ER VIGTIGT, AT DU KAN HØRE DIN TELEFON OM MORGENEN.

Og når du får nyt telefonnummer, så husk at fortælle det til din dagplejer.

Hvis du har telefonsvarer, er det dit eget ansvar at aflytte den, da sygemeldinger foregår i tiden 5.30 - 8.00

Når dagplejeren er rask igen, får du besked. Det sker enten gennem dagplejeren selv, gæstedagplejeren eller dagplejepædagogen.

 


Din dagplejer holder ferie i henhold til ferieloven.

Dagplejen har minimum syv ekstra fridage om året, som kompensation for en 48 timers arbejdsuge.

Passer din og dagplejerens ferie ikke sammen, bliver du tilbudt gæstepleje. 

 

 


Dagplejen holder lukket hele dagen på Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Disse dage tilbyder vi ikke gæstedagpleje.


Du skal tilmelde dit barn til ferie.
Vi godkender dagplejernes ferie i henhold til ferielovens bestemmelser. Det vil sige, at vi godkender sommerferien senest den 1. april. De andre ferier godkender vi 4 uger før ferien starter.

I dagplejen har vi elektronisk tilmelding til ferieperioder. 

Du skal bruge tilmeldingen via MitBarn 

Læs mere om MitBarn

Når du har til- eller frameldt dit barn, samler dagplejekontoret alle ønsker om pasning. Vi kigger på, hvor mange tilmeldte børn der er. Herefter godkender vi dagplejernes ferie.

Det betyder også, hvis du IKKE overholder tilmeldingsfristen, at vi kan bruge dit barns plads til et andet barn eller at der ikke er flere ledige gæsteplader i distriktet, hvorefter du vil blive tilbudt en plads i et andet pasningsdistrikt.

Lukkedage i dagplejen

Dagplejen er lukket juleaftensdag den 24. december og Grundlovsdag den 5. juni, og her tilbyder vi ikke gæstedagpleje.


Du er altid velkommen til at kontakte gæstedagplejeren inden opstart for et kort besøg. Det vil være en god ide at tage dit barn med, så alle kan hilse på hinanden. 

Du vil modtage navnet på din gæstedagplejer nogle dage før opstart. 

Din dagplejer vil også tage kontakt til barnets gæstedagplejer og informere om, hvordan barnet spiser, sover, leger og andre hensyn, der skal sikre, at oplevelsen for barnet i gæstedagpleje, bliver en god oplevelse.

Det er vigtigt, at du som forældre også synes, det er en god ide, at dit barn skal i gæstedagpleje. Således vil dit barn læse dine signaler og vil hurtigt falde til i den nye dagpleje.

Samarbejde med daginstitutioner

I nogle pasningsdistrikter har vi gæstedagplejeordninger med de lokale daginstitutioner 

Det betyder, at dit barn kan få en gæsteplacering i den lokale vuggestue eller børnehave. Det er med til at mindske overgangen, når barnet, efter endt dagplejetid, skal begynde i institutionen.

Barnet skal medbringe de almindelige ting som til en almindelig gæsteplacering.

Institutionen sørger for mad til dit barn. 


Når dit barn starter i dagpleje, er der forskellige ting, du skal medbringe:

 • 2 sæt tøj
 • 2 bodystocking/undertøj
 • 1 par strømper
 • Hagesmækker
 • Hjemmesko
 • Ekstra sut / klud
 • 1 varm trøje (til at sove i)
 • Regntøj
 • Gummistøvler
 • Overtøj efter årstiden
 • 2 par vanter (1 par til leg + 1 par til at sove med)
 • Hue
 • Håndklæde
 • Bleer
 • Engangsvaskeklude
 • Papirlommetørklæder
 • Creme til rød numse / solcreme
 • 1 rulle affaldsposer til skiftetøj/beskidt tøj
 • Barnevogn med pude, dyne og godkendt sele.
 • Regnslag
 • Fluenet

Vi opfordrer til, at du taler om listen med din dagplejer. 

Udover tingene på listen, så skal du medbringe modermælkserstatning og flasker, hvis dit barn har behov og diverse grødprodukter. 


Kontaktinfo

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Christina Greve Toftdal
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplct@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Lisa Marckstrøm Jensen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpllj@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Fagkoordinator og dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.