Sygdom, ferie og gæstedagpleje

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis dit barn bliver syg, eller din dagplejer bliver syg. Læs også om gæstedagpleje og ferie.

Når dit barn er syg, skal du give din dagplejer besked.

I Dagplejen definerer vi sygdom ved, at barnet ikke kan deltage i dagplejens almindelige aktiviteter i løbet af dagen, uden at kræve særlige hensyn. Barnet skal f.eks. kunne lege ude og deltage i udflugter. Det betyder, at barnet godt kan være for dårligt til at være i dagpleje, selvom barnet ikke har feber.

Et barn er ikke rask nok til at komme i dagpleje, når det:

 • har svækket almentilstand
 • er pirrelig eller sløv og helst vil sidde på en arm eller sove det meste af dagen
 • har kastet op om natten eller morgenen
 • har feber
 • har brug for ikke lægeordineret smertestillende medicin for at klare dagen
 • har diarré eller afføring, der er væsentlig anderledes end sædvanligt
 • spiser og drikker væsentlig mindre end normalt
 • har smitsomme, ubehandlede sygdomme som øjenbetændelse og børnesår.

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen, vil du blive kontaktet af dagplejeren, så dit barn kan komme hjem.

I alvorlige tilfælde - og hvor I ikke kan træffes - er dagplejeren forpligtet til straks at tilkalde lægehjælp.

Medicin

Det er dit ansvar at give barnet vitamintilskud og lægeordineret medicin.

Medicingivning i dagplejen kan i helt specielle tilfælde aftales med dagplejekonsulenten og dagplejeren.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Vi forholder os til de retningslinjer der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Der er god vejledning at hente i hæftet "Smitsomme sygdomme hos børn og unge".

Link til hæftet "Smitsomme sygdomme hos børn og unge.


Hvis din dagplejer bliver syg, tilbyder vi gæstedagpleje. Du bliver ringet op af morgenvagten den pågældende morgen mellem klokken 6.00 og 7.30. 

Derfor er det vigtigt, at du kan høre din telefon hver morgen.

Hvis du ikke tager telefonen, efterlader konsulenten en besked på enten sms eller telefonsvarer. Det er dit ansvar at aflytte og svare tilbage, hvis du har brug for pasning i gæstedagpleje.

Når dagplejeren er rask igen, får du besked. Det sker enten gennem dagplejeren selv, gæstedagplejeren eller dagplejekonsulenten.


Din dagplejer har minimum syv ekstra fridage om året som kompensation for en 48-timers arbejdsuge. Du får besked af din dagplejer inden, der afholdes ferie eller fridage.

Passer din og dagplejerens ferie ikke sammen, bliver du tilbudt gæstedagpleje.


Dagplejen holder lukket hele dagen på Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Disse dage tilbyder vi ikke gæstedagpleje.

I dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfart og hverdagene mellem jul og nytår er der fællespasning. Erfaringsmæssigt ved vi, at mange børn holder fri, og derfor vil der disse dage være fællespasning. Det går på turnus i de enkelte distrikter, hvilke dagplejere der er på arbejde.

Der er tilmelding til fællespasning. Du får besked via Aula, når tiden nærmer sig.


Vi har brug for at have et overblik over, hvornår både børn og dagplejere holder ferie, for at kunne lave ferieplanlægning i de kendte ferieperioder som:

 • vinterferie
 • påske
 • Kristi himmelfart
 • sommerferie
 • efterårsferie
 • juleferie

Dagplejekontoret skal godkende dagplejers sommerferie senest den 1. april. Anden ferie godkendes 4 uger før ferien starter.

Du til- og framelder dit barns ferie på Aula. Du får besked, når tilmeldingen til en ferieperiode er åben, og hvornår der er sidste tilmeldingsfrist.

Når du har til- eller frameldt dit barn en ferieperiode, samler dagplejekontoret alle ønsker om pasning. Vi kigger på, hvor mange tilmeldte børn, der er. Herefter godkender vi dagplejernes ferie.

Det betyder også, at hvis du IKKE overholder tilmeldingsfristen, kan vi bruge dit barns plads til et andet barn. Det kan også betyde, at der ikke er flere ledige gæsteplader i distriktet, hvorefter du vil blive tilbudt en plads i et andet pasningsdistrikt.


Når din dagplejer har ferie, afspadserer eller er syg, bliver du tilbudt gæstedagpleje. Det tilstræbes, at dit barn kommer i gæstedagpleje hos en dagplejer, det kender fra nærområdet eller har været ved tidligere.

Nogle gange spænder virkeligheden ben for, at vi kan tilbyde en kendt gæstedagpleje. Skulle det ske, vil du og dit barn alligevel møde en dagplejer, der har stor erfaring i at tage imod gæstebørn og skabe tryghed og nærvær.

Gæstedagpleje er også et møde med nye omgivelser, nye udfordringer og nye venner. Det kan alt sammen opleves som en spændende afveksling, der styrker dit barns nysgerrighed og robusthed.

Dit barn læser dine signaler og stemninger. Så jo mere du selv udstråler tillid og imødekommenhed overfor gæstedagplejeren, jo mere tryghed er du med til at formidle til dit barn. Så kan dit barn bedre gå på opdagelse i gæstedagplejen.

Gæsteplacering i institutioner

I nogle pasningsdistrikter har vi gæstedagplejeordninger med de lokale daginstitutioner.

Det betyder, at dit barn kan få en gæsteplacering i den lokale vuggestue eller børnehave. Det er med til at mindske overgangen, når barnet skal begynde i børnehave.

Barnet skal medbringe de almindelige ting som til en almindelig gæsteplacering.

Børnene skal selv medbringe mad, med mindre du har fået andet at vide. Det får du besked om ved din dagplejer eller af morgenvagten.

Hvad skal du medbringe?

Medbring ekstra tøj, overtøj, bleer, håndklæder, vaskeservietter, barnevogn og hvad dit barn ellers har brug for i løbet af en normal dag i dagplejen.

Kontakt til gæstedagpleje

Når din dagplejer har planlagt ferie eller afspadsering, modtager du nogle dage før opstart besked om, hvor dit barn skal i gæstedagpleje.

Du er altid velkommen til at kontakte gæstedagplejeren inden opstart med henblik på at komme på et kort besøg. Det vil være en god ide at tage dit barn med, så alle kan hilse på hinanden. 

Det kan også være, at din faste dagplejer har mulighed for at tage på besøg hos gæstedagplejer, så dit barn har fået kendskab til gæstedagplejeren, de andre børn og hjemmet.

Op til planlagt ferie vil din dagplejer tage kontakt til barnets gæstedagplejer og informere om, hvordan barnet spiser, sover og leger. Hvis der er andre hensyn, der skal tages, skal du som forælder fortælle det til gæstedagplejer.


Kontaktinfo

Anita Brædder
Dagplejeleder
Send e-mail til dplan@herning.dk

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

Marianne Højgaard Juul Mortensen
Send e-mail til dplmm@herning.dk

Christina Greve Toftdal
Pædagogisk Fagkoordinator
Send e-mail til dplct@herning.dk

Anne Marie Bisgaard Roelsgaard
Kontorassistent
Send e-mail til dplar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.