Retningslinjer og politikker

Her kan du læse om nogle af de mere formelle ting i dagplejen.

Du medbringer selv godkendt barnevogn i dagplejen. Barnevognen skal være i forsvarlig stand. Der skal medfølge regnslag, fluenet og en DVN-mærket sele. Privatfremstillede efterligninger godkendes ikke, og må ikke benyttes i dagplejen.

Dit barn kan tilbydes at sove inde på en madras fra ca. 2-årsalderen. Det kan lette overgangen til børnehave. Tal med din dagplejer om mulighederne.


Kørsel i bus, tog eller dagplejerens egen bil og ladcykel, må kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse. Tilladelsen gives elektronisk på Aula ved opstart i dagplejen.

Ved kørsel i bil skal børnene være fastspændt i godkendt autostol, der passer barnets alder, størrelse og vægt. Det må gerne være barnets egen autostol. Vi opfordrer til, at det er forældrene, der sikrer autostolen i bilen.

Ved kørsel i ladcykel skal børnene være fastspændt i godkendt sele. De skal have cykelhjelm og vest på.


Kommunen har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børn. Derfor skal du selv tegne en ulykkesforsikring for dit barn.

Hvis dit barn kommer til skade, mens det opholder sig i dagplejen, skal du selv melde det til dit forsikringsselskab. Det samme gælder, hvis der sker skade på barnets ting.


Tavshedspligt

Dagplejeren har tavshedspligt. Det betyder, at dagplejeren ikke må videregive private oplysninger om dit barn eller jeres familie til venner, familie eller andre forældre og dagplejere. Tavshedspligten gælder også, når barnet eller dagplejer stopper.

Underretningspligt

Din dagplejer har som offentlig ansat en skærpet underretningspligt. Det betyder, at dagplejere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til eller grund til at antage:

  • At et barn kan have brug for særlig støtte, som rækker ud over dagplejens normale støtte og samarbejdspartnere
  • At et barn har været udsat for et fysisk eller psykisk overgreb

Tavshedspligten og underretningspligten gælder også for alle ansatte på dagplejekontoret.


I Dagplejen har vi en anti-mobbepolitik, der beskriver vores forståelse af mobning og en handleplan til fællesskaber, der oplever mobning. 

Du kan læse Dagplejens anti-mobbepolitik i sin fulde længde her:

Anti-mobbe politik (pdf).


Hvis dagplejer har husdyr, opholder de sig adskilt fra børnene. Det er dog tilladt at bruge husdyrene til pædagogiske formål sammen med børnene. Dyr og dagplejebørn er aldrig alene sammen, og møder mellem børn og dyr skal altid foregå i trygge rammer med trygge børn. 

Dagplejere med husdyr forpligter sig til at have et øget fokus på hygiejne i dagplejehjemmet.


Som ansatte i Herning Kommune må dagplejere ikke ryge i deres arbejdstid. Det gælder både inden døre og uden døre. Reglerne omfatter både tobak og e-cigaretter.

Derfor er alle dagplejehjem røgfrie.


Kontaktinfo

Anita Brædder
Dagplejeleder
Send e-mail til dplan@herning.dk

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

Marianne Højgaard Juul Mortensen
Send e-mail til dplmm@herning.dk

Christina Greve Toftdal
Pædagogisk Fagkoordinator
Send e-mail til dplct@herning.dk

Anne Marie Bisgaard Roelsgaard
Kontorassistent
Send e-mail til dplar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.