Rapporter fra dagplejen

Her kan du se rapporter fra Dagplejen.

Der laves forskellige rapporter om Dagplejen. De laves på baggrund af forskellige vurderinger i og af Dagplejen. 

Tilgængelige rapporter:

Kvalitetsrapport

Hvert andet år laver kommunen en kvalitetsrapport. Det er en rapport, der samler forskellige data om dagtilbuddenes arbejde med udvikling og kvalitet.

Rapporten du kan læse her, er en samlet rapport for alle dagtilbud i Herning - herunder også dagplejen. Rapporten er for 2018 -2019:

Kvalitetsrapport 2018-2019 for dagtilbudsområdet i Herning Kommune, herunder også Dagplejen.

Lege- og læringsmiljøvurdering

Der bliver hvert år lavet en lege- og læringsmiljøvurdering af Dagplejen, som samles i en rapport. Rapporten samler blandt andet forældrenes generelle tilfredshed og hvordan de oplever Dagplejen som lege- og læringsmiljø. 

Hvis du ønsker at få rapporten tilsendt, er du velkommen til at kontakte Christina Greve Toftdal.

Kontaktinfo

Anita Brædder
Dagplejeleder
Mobil: 20606415
Send e-mail til dplan@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.