Praktisk info

Her kan du blandt andet læse om rygeregler, barnevogne og meget andet.

Her kan du læse om dagplejernes tavshedspligt

Alle parter i dagplejen har tavshedspligt. Det gælder oplysninger om barnets og forældres private forhold. Tavshedspligten gælder også, når barnet er holdt i dagplejen.

Som offentlig ansat har dagplejere pligt til at underrette Børn og Unge forvaltningen, hvis de i deres arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn har brug for særlig støtte.

Tavshedspligt, underretningspligt og videregivelse af oplysninger gælder også for ansatte i Børn og Unge forvaltningen.