Praktisk info

Her kan du blandt andet læse om rygeregler, barnevogne og meget andet.

Kørsel med børn

Kørsel i dagplejerens egen bil, cykel, bus og tog, må kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse. Tilladelsen gives ved opstart i dagplejen.

Kørsel med børn har et pædagogisk formål.

  • Hver person skal have sin egen sele i bilen. 
  • Børn skal være fastspændt i godkendt autostol, der passer på alder, størrelse og vægt. Det må gerne være barnets egen autostol, da denne er tilpasset barnet. Vi opfordre til, at det er forældrene, der sikrer autostolen i bilen.
  • Som fører af vognen godkendes kun dagplejere eller stedfortrædere herfor.

Som stedfortræder godkendes ansatte i Dagplejen i Herning Kommune.