Praktisk info

Her kan du blandt andet læse om rygeregler, barnevogne og meget andet.

Åbningstider i dagplejehjemmet

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer hver uge.

Åbningstiden er indenfor tidsrummet kl. 06.00 til 18.00.

Dagplejerens arbejdstid er fastsat ud fra dine behov for pasning. Dette betyder, at du har mulighed for at aflevere ved åbningstidens begyndelse og afhente inden lukketid.

Det er muligt at lave åbningstiden om. Dette kræver, at alle indmeldte forældre accepterer den nye tid. 

Hvis du ønsker at lave åbningstiden om, kan du enten kontakte din dagplejer eller dagplejekontoret  -  (se boksen "kontakt").

Det er ikke altid, at ønsket kan lade sig gøre. 

Kontakt til din dagplejer

Som forældre har du mulighed for at komme i telefonisk kontakt med dagplejeren i åbningstiden.

Aftal med din dagplejer, hvorvidt I skal ringe sammen eller sende en SMS.