Pædagogisk grundlag og redskaber

Her kan du læse om det pædagogiske grundlag for Dagplejen.

Den styrkede pædagogiske læreplan er udgangspunktet for alt arbejde i alle danske dagtilbud. Derfor gælder den også for Dagplejen. Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver hvordan dagplejeren skal støtte, guide, udfordre det enkelte barn i leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Der er fokus på, at der er en legende tilgang til læring og at styrke børnenes nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse inden for og på tværs af seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Sprog og kommunikation
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Der er lavet en lille film, der kort beskriver indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan. Den giver en lille introduktion til læringsmiljø, det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer: 

Styrket pædagogisk læreplan - kort fortalt til forældre.

Du kan læse hele Den styrkede pædagogiske læreplan:

Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold.


Dagplejen har formuleret sin egen pædagogiske læreplan. Den er et pædagogisk redskab til at udvikle vores arbejde med at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet. Derfor bliver den også løbende justeret.

Dagplejens pædagogiske læreplan indeholder nogle refleksioner over, hvordan vi arbejder med læringsmiljøet i dagplejen. Der er eksempler på, hvordan begreber som leg, læring, børnefællesskaber, barnesyn og forældresamarbejde kommer til udtryk i hverdagen.

Dagplejens pædagogiske læreplan kan læses i sin fulde længde her:

Den pædagogiske læreplan for Dagplejen 2021.


Hjernen og Hjertet er en online platform med pædagogiske observationsredskaber. I Dagplejen bruger vi Dialogprofilen og Sprogtappen. Det er redskaber, vi bruger til at danne et overblik over, hvor det enkelte barn er i sin udvikling. Derfor er det også en hjælp til at synliggøre, hvor vi voksne skal sætte ind, for at hjælpe barnet videre i sin udvikling. Det er ikke tests af barnet, men værktøjer til at skabe refleksion og til dialog med dig som forælder.

Forældresamtaler ud fra dialogprofiler

Du indbydes til et par mere formelle samtaler i løbet af dit barns tid i dagplejen. Her er der tid til at gå i lidt mere i dybden og tale om dit barns behov.

Forud for samtalerne vil du få en invitation til at udfylde en dialogprofil på dit barn. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Dialogprofilen handler i høj grad om at gå på nysgerrig opdagelse i dit barns måde at være i verden på.

Til samtalen vil du og dagplejer kunne kigge på de dialogprofiler, I hver især har lavet. Formålet er at få skabt en god dialog om dit barns trivsel og udvikling.


Kontaktinfo

Anita Brædder
Dagplejeleder
Send e-mail til dplan@herning.dk

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

Marianne Højgaard Juul Mortensen
Send e-mail til dplmm@herning.dk

Christina Greve Toftdal
Pædagogisk Fagkoordinator
Send e-mail til dplct@herning.dk

Anne Marie Bisgaard Roelsgaard
Kontorassistent
Send e-mail til dplar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.