Hverdagen i dagpleje

Hverdagen er fuld af leg, læring og fællesskab i dagplejens nære og hjemlige miljø.

Hverdagen i dagplejen er en skøn kombination af trygge rutiner og nye opdagelser. Der bliver krammet, læst bøger, hoppet i vandpytter, sunget og grint. Her er der plads til at være barn, øve sig og være en del af fællesskabet.

Klik på billedet nedenunder for at se en kort film. Den giver et lille indblik i hverdagen i dagplejen.

Filmen er på 3 minutter og 53 sekunder:

 Det Sker I Dagplejen

Dagplejens helt grundlæggende opgave er at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det skal ske gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. Det står der i Den styrkede Pædagogiske Læreplan. Den er rammen og fundamentet for alt arbejde i Dagplejen.

Link til side hvor du kan læse mere om den pædagogiske læreplan.

I hverdagen kommer dagplejers opgave til udtryk gennem:

 • et omsorgsfuldt og trygt miljø, hvor det enkelte barn oplever at blive set, hørt og forstået.
 • plads til forskellighed, hvor hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo.
 • et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til alle.
 • lege og aktiviteter, der stimulerer, udfordrer og skaber engagement.
 • et stimulerende læringsmiljø både inde og ude.
 • hverdagens rutiner, hvor børnene får lov at øve sig og opleve mestring. F.eks. i forbindelse med måltider, bleskift, påklædning, kravle op på trip-trap stol og lignende.
 • børnenes deltagelse i dagligdagens gøremål. F.eks. borddækning, madlavning, oprydning, opvask, aftørring af borde og stole, tøjvask, støvsugning og lignende.
 • en sund og varieret kost.
 • passende mængde af søvn.
 • samarbejde med forældre.

En legestuegruppe består af 2-7 dagplejere og deres dagplejebørn. Gruppen mødes i nogle godkendte lokaler i distriktet, hvor der er plads til leg og udfoldelse.  

Legestuerne handler om at give børnene mulighed for at indgå i nogle lidt større fællesskaber. Her skaber de relationer på tværs af dagplejehjem. Der er flere voksne og flere børn. Det giver muligheder for andre typer af lege og måder at inddele børnene i grupper. Det er dagplejerne, der fastlægger programmet, som kan variere fra små projekter og forløb til mere børnestyrede lege.

Halvdags- og heldagslegestue

Der er både halvdags- og heldagslegestue. Ved halvdagslegestue går dagplejere selv hen i legestuen og går hjem igen, inden børnene skal puttes. Ved heldagslegestue afleverer du barnet i legestuen med barnevogn og skiftetøj. Det er også her, du henter dit barn om eftermiddagen igen.


Din dagplejer har en åbningstid på 48 timer hver uge, der fastsættes inden for tidsrummet 6.00-18.00.

Åbningstiderne kan variere fra dagplejer til dagplejer. De er fastsat ud fra børnenes behov for pasning. Tiden vil typisk ligge fra ca. 6.30-16.30 mandag til torsdag og lukke tidligere om fredagen.

Ændringer af en dagplejers åbningstid kræver, at alle indmeldte forældre accepterer nye åbningstider. Du kan enten kontakte din dagplejer eller en dagplejekonsulent, for at høre nærmere.

Kontakt til konsulenterne.


Når dit barn er i dagpleje, er der nogle ting, du skal medbringe. Dit barn skal lege, tumle og eksperimentere, mens det er i dagpleje. Derfor bliver det vigtigt, at barnets tøj er praktisk og hensigtsmæssigt til så megen udfoldelse som mulig både indendørs og udendørs.

Medbring:

 • 2 bodystocking/undertøj
 • 1 par strømper
 • 1 varm trøje (til at sove i)
 • Regntøj
 • Gummistøvler
 • Fodtøj til årstiden
 • Overtøj efter årstiden
 • 2 par vanter (1 par til leg + 1 par til at sove med)
 • Hagesmækker
 • Hjemmesko
 • Ekstra sut / klud
 • Hue
 • Håndklæde
 • Bleer
 • Engangsvaskeklude
 • Papirlommetørklæder
 • Creme til rød numse / solcreme
 • 1 rulle affaldsposer til skiftetøj/beskidt tøj
 • Barnevogn med pude, dyne og godkendt sele.
 • Regnslag
 • Fluenet

Tal gerne løbende med din dagplejer om listens indhold.

Udover tingene på listen, så skal du medbringe modermælkserstatning, sutteflasker og diverse grødprodukter, hvis dit barn har behov for det. 


Dagplejen har en kostpolitik. Den beskriver i al sin enkelhed, hvordan dit barn skal tilbydes en sund og varieret kost, og hvordan måltidet bliver en oplevelse med nærvær, dialog og fællesskab.

Hverdagens måltider

Morgenmad: Børn, som har et pasningsbehov før kl. 7.30, kan tilbydes morgenmad, hvis de ikke har spist hjemmefra. Morgenmaden kan bestå af havregrød eller brød.

Formiddagsmad: Et måltid bestående af brød og frugt/grønt

Frokost: Der serveres rugbrød med pålæg af forskellige slags med grøntsager som tilbehør. Der er evt. en lille lun ret.

Eftermiddag: Et måltid bestående af brød og frugt/grønt.

Børnene tilbydes mælk og vand i løbet af dagen. Saftevand tilbydes kun ved særlige lejligheder.

Hvis dit barn har særlige behov i forhold til kost, skal du gå i dialog med din dagplejer. Hvis dit barn har brug for modermælkserstatning, grød, specielle brødsorter eller lignende, skal du selv medbringe det.


Søvn er vigtigt. Søvn er betydningsfuldt for, at dit barn udvikler sig og har overskud til at være og lære i dagplejen. Derfor er det vigtigt, at dit barn får den mængde søvn, det har brug for. Det er dagplejers opgave at få hverdagen til at passe ind i dit barns behov for søvn.


Kontaktinfo

Anita Brædder
Dagplejeleder
Send e-mail til dplan@herning.dk

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

Marianne Højgaard Juul Mortensen
Send e-mail til dplmm@herning.dk

Christina Greve Toftdal
Pædagogisk Fagkoordinator
Send e-mail til dplct@herning.dk

Anne Marie Bisgaard Roelsgaard
Kontorassistent
Send e-mail til dplar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.