Hverdag i dagplejen

Her kan du læse om hverdagen i dagplejen.

Hjernen og Hjertet

Dagplejen bruger Hjernen og Hjertet.

Hjernen og Hjertet er et Rambøll redskab, hvor man kan danne sig et overblik over, hvor det enkelte barn er i sin udvikling pt i forhold til de 6 læreplans temaer.

Redskabet er ikke en test af børnene. Det er guideline og hjælp til dagplejen til at planlægge den rette indsats til en børnegruppe i samarbejde med forældrene. I Herning Kommune har vi som mål, at alle børn skal blive så dygtige som de kan, og alle skal være en del af fællesskabet.

Det redskab vi kommer til at bruge i dagplejen, er dialogprofilen, som skal skabe grobund for den gode dialog omkring barnet. Derudover vil vi bruge profilen i overgangen mellem dagpleje og børnehave.

Dialogprofilen er tænkt som et redskab til den løbende dialog mellem dagplejeren og forældre.

Dialogprofilen - helt overordnet

  • Er et pædagogisk værktøj til at kortlægge barnets udvikling og trivsel.
  • Understøttelse af samtalen mellem forældre og dagplejen omkring det enkelte barns kompetencer og trivsel gennem besvarelse af en række spørgsmål om barnet på et online spørgeskema.
  • Spørgsmålene besvares af både forældre og dagplejen. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de seks pædagogiske læreplanstemaer, men suppleres også med syn på barnets relationer, sundhed og trivsel.
  • Rambøll Dialog er ikke en måling eller test af barnet. Der er tale om et refleksionsværktøj, der kvalificerer og strukturerer den gode samtale om barnet.

Dialogprofilen i overgangen fra dagpleje til børnehave.

  • Modulet belyser barnets robusthed og forandringsparathed i forhold til overgangen mellem dagpleje og dagtilbud.
  • Børnehaverne kan tilgå profilen og hermed sikre en god overgang og modtagelse af barn og forældre.

Jeres rolle som forældre

For at sikre de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, er I som forældre særdeles vigtige personer i denne indsats. Vi vil meget gerne bede jer være med til at bidrage med de oplysninger I kan, ved at udfylde det spørgeskema, I får sendt på jeres mail. Dette materiale
vil også understøtte den dialog, der efterfølgende skal være i forhold til jeres barns ressourcer og kompetencer. Alle data er interne og ligger sikkert på en Rambøll server.