Tilbage

Solveig Smed

Solveig er dagplejer i distrikt 2 - Vildbjerg og Timring. Læs om hende her.

I min dagpleje bliver der lagt vægt på, at alle skal føle sig trygge og værdifulde. Så det er en daglig fornøjelse at aflevere jeres Guldklumper til mig.

Derfor bestræber jeg at være opmærksom på, hvilke intentioner der ligger bag handlinger og adfærd. Jeg anerkender barnet i dets handlinger og hjælper det på vej med ros og positive handlevejledninger. 

Dagens omdrejningspunkt vil for en stor del være præget af børnenes perspektiv, og det der giver mening for børnene og børnegruppen. Hvor er de på vej hen, hvad øver de sig på, hvad er de optaget af lige nu.

På den måde kan jeg møde dem der, hvor det giver mening for børnene at lære, det de har brug for. Det er også her jeg kan "skubbe" læringen mod ny mestring. 
Derfor vil der dagligt være fokus på: 

  • Daglige rutiner og omsorg, som giver tryghed og styrker barnets almene udvikling
  • Positive forventninger og opmærksomhed på positiv adfærd
  • Sproglege, dialogisk læsning, sang, musik og bevægelse
  • Legens værdi i forhold til, at træne sociale kompetencer og børnefællesskaber
  • Sunde madvaner med forskellige sanse- og smagsoplevelser.
  • Udeliv, med både leg og nye opdagelser i haven og ude i lokalsamfundet
  • Et respektfuldt og positivt forældresamarbejde. 

Dagplejerne mødes ofte til samvær i mindre grupper. Her øver børnene sig på at være og lege i større grupper. Her lærer de også andre dagplejere at kende, hvilket er guld værd når de skal i gæstepleje.

Vi går også på besøg i børnehaven og på biblioteket og hvor det ellers giver mening for børnene - og det vi øver på lige for tiden. 
Jeg er uddannet pædagog og gift med John. Vi har to voksne børn, to svigerbørn og seks børnebørn. Vi har hund og kat, og en udendørs voliere med fugle. Vores hjem er røgfrit.

Dekorativt

Om mig

Solveig Smed
Solbrinken 36
7480 Vildbjerg