Tilbage

Anna Bjerregaard Kristensen

Anna er dagplejer i distrikt 2 - Vildbjerg og Timring. Læs om hende her.

Jeg hedder Anne Bjerregaard og bor Solbrinken i Vildbjerg. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet 19 år i en børnehave og har været dagplejer i 13 år. Jeg er gift med Kristian og vi har 2 voksne drenge, der bor i Lind og i Århus.

Hjemmet er røgfrit og har ingen husdyr.

I mit arbejde som dagplejer er det vigtigt at børn og forældre er trygge og glade for at komme hos mig.

Jeg er meget nærværende i mit arbejde og gør meget ud af, at møde det enkelte barn og hele børnegruppen, hvor de nu er i deres udvikling og behov.

Jeg vægter udelivet højt, og vi er så godt som dagligt ude, uanset vejret.

Vi gør brug af nærområdet, går i legestue (i netværksgruppen), tager på børnehavebesøg, tager på små udflugter bl.a. til legepladsen og biblioteket sammen men andre dagplejere.

Vi bager boller, laver små lune retter til frokost, tegner, maler, synger, læser bøger, laver sanglege, og nogle dage har vi "hyggedage" J. Når vi laver kreative ting, vægter jeg højt, at det er børnene, der laver tingene og ikke jeg.

Det er nogle af de aktiviteter vi beskæftiger os med, men jeg er altid åben overfor gode ideer fra jer forældre.

Det er vigtigt for mig at have et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, samt en god dialog om jeres barns hverdag, trivsel og udvikling, så vi sammen skaber de bedste rammer.

Dekorativt

Om mig

Anna Bjerregaard Kristensen
Solbrinken 43 
7480 Vildbjerg

portræt af anna bjerregaard